MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetJavaScript / JQuery
  jQuery i napredne web tehnologije
  Autori: Vida Popović, dr Jovan Popović
  Strana: 436
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ako vas zanima programiranje web aplikacija, bez obzira koje tehnologije koristite za razvoj serverske strane, poznavanje HTML5 i jQuery tehnologija je veoma važno.

  O knjizi
  Ova knjiga predstavlja kolekciju svega najbitnijeg što se koristi u svakodnevnom razvoju korisničkih interfejsa. Međutim, čak i da vam programiranje korisničkog interfejsa nije od primarnog značaja, uvid u koncepte opisane u ovoj knjizi pomaže da se lakše naprave moćnije aplikacije i eventualno izmeni pristup pri razvoju serverskog dela s istim tim ciljem.

  Osim toga, jQuery je u proteklom periodu pretrpeo nekoliko vrlo bitnih promena i postao podržan na Windows 8 operativnom sistemu, što, uz pojavu Firefox OS platforme, znači da više ne pripada isključivo domenu web programiranja, već nalazi upotrebu i u domenu native aplikacija, čime se dodatno povećava njegov značaj. Broj korisnika koji pristupaju Webu pomoću mobilnih uređaja konstantno raste, što utiče na popularnost biblioteka, komponenata i razvojnih okruženja, kao što je jQuery , omogućavajući da ti interfejsi budu efektniji nego ikada do sada, ali se uz jQuery može napraviti još jedan veliki korak napred. Uz moto “napiši manje uradi više”, jQuery omogućava da se na jednostavan način implementiraju i najkomplikovaniji zahtevi. Ova knjiga ne favorizuje ni HTML5, ni jQuery, već pomaže da se kombinovanjem ove dve moćne tehnologije izvuče maksimum.

  Pokriveni su različiti aspekti web programiranja – od osnovnih mogućnosti koje pružaju HTML5/CSS3, preko manje poznatih JavaScript jezičkih konstrukcija/trikova i moćnih dodataka koje donosi jQuery biblioteka, pa sve do naprednih web interfejsa, koji su, osim za pristup pomoću računara, prilagođeni i za pristup pomoću mobilnih uređaja. Međutim, jQuery nije ograničen samo na Web, tako da su obrađene i teme koje se odnose na upotrebu ovih tehnologija pri razvoju native aplikacija (za Windows 8, Firefox OS, Android i druge platforme).

  Pored standardnih biblioteka, opisane su i komponente koje predstavljaju pravu snagu jQuery platforme. Knjiga sadrži izbor iz najkorisnijih kategorija komponenata pomoću kojih se lako mogu napraviti napredne tabele, forme, AJAX komponente, galerije, šabloni i slično.

  Ako ste spremni da se upustite u razvoj ovakvih aplikacija, bez obzira da li imate iskustva sa starijim tehnologijama, prilika vam je na dohvat ruke. Početnici i iskusni programeri sada ulaze u potpuno novu avanturu, pri čemu godine iskustva ne garantuju nikakvu prednost.
  U prvom delu knjige ćete upoznati osnovne jezike za razvoj korisničkih interfejsa i imaćete priliku da vidite:
  • šta sve donosi HTML5
  • CSS3 dizajn koncepte, mogućnosti CSS pretkompajlera, više o responsive dizajnu itd.
  • JavaScript – pregled esencijalnih jezičkih elemenata (uključujući i nove načine interakcije sa HTML5 elementima) i napredne tehnike

  U drugom delu knjige, koji je posvećen jQuery biblioteci, opisano je kako se napredne HTML5 strane mogu dovesti do savršenstva.
  • Upoznaćete samu jQuery biblioteku, videti šta ona donosi i šta ju je učinilo toliko popularnom.
  • Videćete bogatu galeriju komponenata i interakcija, koju obezbeđuje jQuery UI biblioteka.
  • Naučićete kako se prave interfejsi za mobilne uređaje pomoću jQuery Mobile biblioteke.
  • Pronaći ćete najbitnije jQuery vizeulne komponente (bez kojih ne mogu da se zamisle napredni korisnički interfejsi), kao i arhitekture, okvire i preporuke za razvoj i testiranje složenih korisničkih interfejsa.
  • Videćete kako HTML5 i jQuery mogu da se koriste na različitim platformama, kao što su Windows 8, Firefox OS, Android, iOS, i to ne kao web strane koje se pokreću u pregledačima, nego kao native aplikacije.


  KRATAK SADRŽAJ

  Predgovor
  DEO 1: Razvoj internet aplikacija1

  Poglavlje 1
  Uvod u programiranje web aplikacija
  Formati podataka koje vraća server
  HTML
  CSS
  JavaScript
  Ostali formati
  Zašto jQuery?
  Protokol komunikacije između klijenta i servera
  HTTP protokol
  Resursi na serveru
  Razmena podataka
  Web servisi
  SOAP web servisi
  REST web servisi
  OData web servisi
  Klijenti web servisa
  Rečnik pojmova

  Poglavlje 2
  HTML
  Osnovna struktura web strane
  Elementi
  Liste
  Tabele
  Forme
  Polja forme
  Tekst
  Linkovi
  Multimedija
  Slike
  SVG
  Audio i video
  Eksterni sadržaji
  Okviri
  Eksterni objekti
  Grupisanje elemenata
  Semantički HTML5 blokovi
  Atributi podataka
  Keširanje
  ARIA
  Alati
  HTML editori
  Firebug
  Razvojni alati u pregledačima
  Podsetnik

  Poglavlje 3
  CSS
  Primena CSS pravila na HTML dokument
  Formatiranje sadržaja
  CSS Funkcije
  Boje
  Fontovi i uređenje teksta
  Uređenje pozadine
  Sprajtovi
  Prikazivanje elemenata
  Selektori
  Kontekstni selektori
  Pseudoklase
  Pseudoelementi
  Medija upiti
  Kolizije
  Raspored i pozicioniranje
  Dimenzije
  Prikazivanje elemenata
  Pozicioniranje
  Raspoređivanje elemenata tokom
  Levi tok
  Desni tok
  Kontejneri
  Prelamanje toka
  Raspoređivanje HTML5 elemenata
  Mrežni raspored (grid layout)
  CSS Pretprocesori
  Twitter Bootstrap
  Proces web dizajna
  Analiza
  Dizajn
  Implementacija
  Podsetnik

  Poglavlje 4
  JavaScript
  Korišćenje JavaScripta
  Promenljive
  Prosti tipovi
  Objektni tipovi
  Datumi
  Stringovi
  Regularni izrazi
  Nizovi
  Operatori
  Kontrolne strukture
  Obrada grešaka
  Funkcije
  Argumenti
  Objekti
  Prototip objekta
  Interakcija sa pregledačem
  Rad sa DOM elementima
  Korišćenje funkcionalnosti pregledača
  Reagovanje na događaje
  Rad sa podacima
  „Kolačići“
  Web skladišta
  Napredna (SQL) skladišta
  Rad sa slikama
  Geolokacije
  Web vorkeri
  Deljeni vorkeri
  Prevlačenje elemenata (Drag and drop)
  Modernizr
  Konfigurisanje i detekcija svojstava
  Polyfill skriptovi
  Načini upotrebe
  Komunikacija sa serverom
  AJAX
  Serverski događaji (server events)
  Web soketi
  Striktni JavaScript mod
  Alati
  Alati za razvoj
  Alati za debagovanje
  Podsetnik
  DEO 2
  jQuery platforma

  Poglavlje 5
  jQuery
  Uvod
  Kolekcije
  jQuery upiti
  Osnovni upiti
  Selektori atributa
  Kontekstni upiti
  Korelisani uslovi
  Filtriranje DOM elemenata
  Filteri po „deci“
  Filteri po vidljivosti i filteri za rad sa formama
  Pseudo-filteri
  Obrada rezultata
  Funkcije za selektovanje relativnih elemenata
  Pomoćne funkcije
  Događaji
  Objekat događaja
  Širenje događaja
  Postavljanje događaja
  Izazivanje događaja
  Uklanjanje događaja
  Promena sadržaja strane
  Promena sadržaja elemenata
  Promena atributa
  Primer – dinamička promena
  Pozicije i dimenzije elemenata
  Animacije
  Osnovne animacije
  Napredne animacije
  Funkcija animate – osnovni oblici
  Funkcija animate – složeniji oblici
  Funkcija animate – kondenzovani oblik
  Ostale osnovne funkcije/svojstva
  Redovi (queues)
  Odloženi zadaci i obećanja (deferred i promisses)
  Odloženi zadaci i obećanja
  Funkcije done i fail
  Funkcija then i ulančavanje
  Funkcija when
  jQuery AJAX
  Funkcije za rad sa AJAX-om
  Funkcija $.ajax
  Odloženo izvršavanje AJAX poziva
  Specijalizovane metode
  Callback metode
  Presretanje događaja
  Podešavanje AJAX poziva
  Slanje AJAX zahteva na druge (eksterne)
  domene pomoću JSONP-a
  Podsetnik

  Poglavlje 6
  jQuery UI
  Animacije
  Efekti
  Tempo animacija(easing)
  Interakcije
  Drag&Drop
  Draggable
  Droppable
  Sortable
  Resizeable
  Selectable
  Pozicije
  Vizuelne komponente
  Okviri za dijalog
  Kalendar
  Autocomplete
  Tabovi
  Harmonika
  Meni
  Dugme
  Grupisana dugmad
  Napomene (tooltips)
  Indikator napretka
  Klizač
  Spiner
  Podsetnik

  Poglavlje 7
  jQuery Mobile
  Struktura strane
  Teme
  Vizuelne komponente
  Mreže
  Otvaranje/zatvaranje sadržaja
  Liste za navigaciju
  Liste
  Linkovi
  Dugmad
  Tabele
  Paneli
  Elementi forme
  Labele i kontejneri polja
  Grupisanje elemenata
  Skrivanje labela
  Liste za selekciju
  Klizači
  Ažuriranje vrednosti elemenata
  Slanje podataka
  Složene strane
  Kompozitne strane
  Okviri za dijalog
  Događaji
  Novi događaji
  Događaji strane
  Inicijalizacija
  Pomoćne funkcije i promenljive
  Podsetnik

  Poglavlje 8
  jQuery komponente
  Galerija
  Tabele
  Izvori podataka
  Forme
  Validacija
  Ajax forme
  WYSIWYG editori
  Inline Editor
  Stabla
  Šabloni
  Procesiranje AJAX odgovora šablonima
  Rad sa kolekcijama – LINQ
  Integracija sa jQuery objektima
  jQuery AOP
  Kako napraviti komponentu?
  Plagin
  Lokalne i globalne promenljive plagina
  Vidžet
  Arhitektura JavaScript aplikacija
  qUnit – biblioteka za testiranje koda na pregledaču
  Podsetnik

  Poglavlje 9
  jQuery van web aplikacija
  Razvoj aplikacija
  Razvoj aplikacija za Firefox OS
  Podešavanje prava u Firefox OS aplikacijima
  Priprema instalacione verzije
  Objavljivanje Firefox OS aplikacija na marketu
  Postavljanje aplikacija na web servere
  Razvoj aplikacija za Windows 8
  Pakovanje Windows 8 aplikacija
  Instalacija Windows 8 aplikacija
  Razvoj aplikacija pomoću MoSynca
  Podešavanje prava u MoSync okruženju
  Priprema instalacione verzije
  Primer HTML5 aplikacije
  Podsetnik
  INDEKS
  LITERATURA


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: jQuery i napredne web tehnologije
  Izdavač: Kompjuter biblioteka
  Strana: 436 (cb)
  Povez: meki
  Pismo:
  Format: B5
  Godina izdanja: 2013
  ISBN: 978-86-7310-493-5
  Naručite
  Cena: 1.760 RSD
  Vaša cena: 1.580 RSD
  Cena za inostranstvo:
  16,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  jQuery kuvar
  1840 din.

  PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web,
  prevod 4. izdanja (+ CD)
  2240 din.

  JavaScript 24-časovna obuka + DVD
  1780 din.

  Uvod u HTML5 za programere, prevod 2. izdanja
  640 din.

  JavaScript: sveobuhvatni vodič
  1450 din.

  Naučite JavaScript
  2800 din.

  JavaScript Korak po korak
  1650 din.

  HTML5, CSS3 i JavaScript: Integrisane tehnologije za izradu veb strana
  2240 din.

  PHP kuvar
  1680 din.

  Java JDK 7: kompletan priručnik
  0 din.

  Smashing CSS - Profesionalne tehnike za dizajn savremenih web stranica
  1290 din.

  HTML5 i CSS3: Prilagodljiv web dizajn
  1490 din.

  Briljantno HTML5 i CSS3
  950 din.

  Android kuvar
  1600 din.

  Linux s komandne linije
  1680 din.

  Naučite PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS3, JavaScript, XML)
  1490 din.

  Excel 2010 Biblija (+ CD)
  2480 din.

  CSS3 antologija, prevod 4. izdanja
  800 din.

  PHP i MySQL: razvoj aplikacija za veb, prevod petog izdanja
  2000 din.

  Android: Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK
  400 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja... (Pređite u forum →)
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  SELECT ekranskoime,porukauforumu,mesto,datumvreme,poruka FROM f_poruke,webkupci WHERE webkupci.ID=f_poruke.IDadd AND (IDteme=435) GROUP BY IDporuke ORDER BY datumvreme DESC LIMIT 100
  Poruku poslaoPoruka
  Olga, urednik
  Poruka: 121
  Beograd
  26.08.2015, 13:21
  Hvala vam na podršci. Iz vaše poruke mi nije jasno da li ste videli naš JQuery kuvar. To je odlična, jaka knjiga. Sadržaj možete preuzeti na http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=978-86-7555-368-7
  Razmatramo i novije naslove, ali još uvek nismo izabrali šta bismo radili. Vaši predlozi su takođe dobrodošli.
  (20635)
  Poruka: 3
  Kaluđerica
  25.08.2015, 21:45
  Postovani,ineteresuje me da li imate u planu objavljivanje nekog novog izdanja knjige za jQuery(prvo kod vas pogledam i uzmem ako imate sto mi treba,uzeo sam dosta knjiga kod vas),jer ovo sto imate u ponudi sa duznim postovanjem je jako slabo,knjiga jQuery i napredne web tehnologije je samo toliko ,,korisna'' sto samo teksualno izuzetno slabo bez jasnih primera(primeri su samo nabacani) objasnjava neke novine a biblioteka jQuery verovatno znate je trenutno a verovatno ce i ostati jos dugo vremena ubedljivo na prvom mestu po upotrebi.Hvala S'postovanjem Nenad Kvocka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2022