MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ MedicinaSocijalna medicina

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Rezilijentnost porodice sa adolescentom – snage i potencijali
  Autor: Dr Vojislav Majkić
  Strana: 118
  Ostali detalji

  A A A
  Monografija je zasnovana na obimnom istraživanju procesa porodične rezililjentnosti u okviru doktorske disertacije autora. Međutim, monografija se konceptualno i po sadržaju razlikuje od doktorske disertacije pa bismo je mogli tretirati kao novu knjigu. Šta čitalac može naći u monografiji? Shvatajući teoretsku i praktičnu važnost pitanja “normalnosti” autor počinje monografiju odnosom porodične normalnosti i rezilijentnosti, razmatrajući pitanje “šta je normalna porodica?” kroz osnovne škole porodične terapije, postmodeme pristupe do koncepta rezilijentnosti. Centralni deo monografije čini detaljni opis ključnih procesa porodične rezilijentnosti razvrstanih u tri domena: sisetem verovanja (“srce i duša rezilijentnosti”), organizacione procese (“amortizeri stresa”) i komunikacione procese (“olakšivače” porodičnog funkcionisanja). Za svaki ključni proces porodične rezilijentnosti autor je dao prikaz slučaja. Iako koncept rezilijentnosti još uvek nema razrađen specifični set tehnika/intervencija za praktični rad, koristeći svoje dugogodišnje terapijsko iskustvo u radu s porodicama sa adolescentom, kroz prikaz slučajeva autor je dao svoje viđenje terapijskog delovanja na ključne procese porodične rezilijentnosti. Na kraju monografije opisani su procesi rešavanja i strategije prevladavanja porodičnih problema, čija efikasnost zavisi od ključnih procesa rezilijentnosti.

  U monografiji čitalac ne može naći opis teorijskog okvira koncepta rezilijentnosti (individualni, porodični, eko/multisistemski pristup rezilijentnosti), metodologiju istraživanja, porodični distres i karakteristike porodičnog funkcionisanja u okvim ključnih procesa rezilijentnosti. Ova poglavlja čitalac može da pronađe u doktorskoj disertaciii autora “Procesi rezilijentnosti adolescentnih porodica u uslovima naše krize’.
  Istraživanje je obavljeno na uzorku od 104 porodice (n fimkcionalnih n=52 i disfunkcionalnih n=52), odnosno 346 članova porodica.

  Sažetak
  Uprvom delu monografije opisan je savremeni pristup u definisanju porodične normalnosti. Danas se izbegava stigmatizacija i patologizacija porodice kao celine, već se ukazuje na disfimkcionalnost porodičnih procesa. Zbog toga koncept rezilijentnosti prihvata model izazova ili model rezilijentnosti i disfunkcionalnu porodicu sagledava kao faktor rizika za dete/individuu, ali istovremeno je vidi kao šansu i povoljnu priliku za promenu, pomeranjem fokusa na porodične snage i potencijale. Ključni procesi rezilijentnosti su grupisani u tri domena: sistem verovanja, organizacione i komunikacione procese. Sistem verovanja teoretičari rezilijentnosti su nazvali “srcem i dušom rezilijentnosti”. Ovi procesi rezilijentnosti obuhvataju lične i porodične vrednosti, uverenja, stavove, predrasude i pretpostavke, koje se danas u postmodemom dobu u kome živimo, definišu kao socijalne konstrukcije. Organizacioni procesi regulišu ponašanje porodice, a održavaju se intemim i spoljašnjim normama i ojačavaju kultumim i porodičnim sistemom verovanja. U suočavanju sa krizom i stresom porodice mobilišu svoje resurse kako bi se reorganizovale i adekvatno odgovorile na promenljive razvojne uslove i uslove sredine. Ovi procesi često se definišu kao “amortizeri stresa”. Komunikacioni procesi predstavljaju osnovnu, univerzalnu relacionu vrednost, odnosno osnovnu vrednost u ljudskim odnosima. Klasičan pristup, pod razmenom informacija podrazumeva svako ponašanje, pa i ćutanje. Komunikacioni procesi definišu se kao olakšivači svih porodičnih procesa i ukupnog porodičnig funkcionisanja. Procesi rešavanja i strategije prevladavanja predstavljaju krajnji cilj svake porodice u prevladavanju teških životnih okolnosti i u rešavanju porodičnih problema. Program efektivnog procesa rešavanja problema u sedam faza/koraka, baziran na radu Epštajna i saradnika, predstavlja pogodan model za rešavanje porodičnih problema.

  SADRŽAJ
  1. Sažetak 7
  2. Abstract 8
  3. Uvod 9

  4. Normalni porodični procesi i rezilijentnost 10
  4.1. Klasifikacij a normalnosti 11
  4.2. Normalnost u porodičnoj terapiji 12
  4.3. Normalnost i faze porodičnog ciklusa 22
  4.4. Normalni porodični procesi u našim uslovima 25
  4.5. Normalnost i rezilijentnost 27

  5. Sistem verovanja i rezilijentnost 30
  5.1. Osećaj koherentnosti i rezilijentnost 31
  5.2. Porodična procena životnih događaja i rezilijentnost 35
  5.3. Davanje značenja teškoćama i rezilijentnost 41
  5.4. Duhovnost i transcendentalnost (šire vrednosti) i rezilijentnost 44
  5.5. Osećaj kontrole životnih događaja i rezilijentnost 49
  5.6. Pozitivno mišljenje (optimizam i nada) i rezilijentnost 54

  6. Organizacioni procesi i rezilijentnost 59
  6.1. Porodična fleksibilnost i rezilijentnost 60
  6.2. Porodična povezanost i rezilijentnost 66
  6.3. Unutrašnja porodična podrška i rezilijentnost 71
  6.4. Spoljašnja porodična podrška i rezilijentnost 76
  6.5. Roditeljstvo (koroditeljski par) i rezilijentnost 79

  7. Komunikacioni procesi i rezilijentnost
  7.1. Jasne komunikacije i rezilijentnost
  7.2. Otvoreno izražavanje emocija i rezilijentnost
  7.3. Uzajamna empatija i tolerancija za razlike i tezilijentnost

  8. Procesi rešavanja i strategije prevladavanja porodičnih problema i rezilijentnost
  9. Literatura
  10. Indeks pojmova
  11. Summarv

  O AUTORU
  Dr Vojislav Majkić rođen je 1950. godine u Sanskom Mostu (BiH). Diplomirao je 197S. na Odseku za prevenciju i resocijalizaciju mladih sa poremećajem ponašanja na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 1993. i doktorirao 2003. na Medicinskom fokultetu u Beogradu. ViSe puta je boravio u inostranstvu - posebno su važni studijski boravci u Nemačkoj (1989). Švajcarskoj (1997) i SAD (2005): svi programi bili su posvećeni novim pristupima u tretmanu. poboljšanju zdravlja i prevenciji kod mladih. Izlagao je radove na svim važnim domaćim i medunarodnim seminarima i kongresima, kao i na šest setskih kongresa porodične terapije posvećenih problemima mladih i njihovih porodica.

  ... "Istračivanje je proizašlo iz terapijske prakse i potvniilo značaj rezilijentnosti, kao pozitivnih dinamskih ptvcesa it porodici. Prikaz funkcionalnih i disjunkcionalnih porodica sa adolescentom od neprocenljive je koristi za sve stračnjake koji se bave sociologijom i psihologijom porodice sa adolescentnim uzrastom u razvoju ličnosti, opterećenim poremećajem ponašanja. kao i za stručnjake koji se bave zavisničkim ponašanjem uopšte. Monograjija ubedljivo odslikava period adolescencije kao prekretnicu prema pozitivnom sazrevanju i socijalizovanju, ali i kao početak samouništavajućeg usmerenja prema mogućoj konačnoj zavisnosti. "...

  ... "Osim pmjesionalcima koji se bave mentalnim zdravljem. Monograjija se preporučuje i svima koji rade sa mladima i njihovim porodicama jer će u velikom broju primera koje autor navodi iz prakse prepoznati da su ključniprocesi rezilijentnosti, snage ipotencijali, nešto što svaka porodica ima i moze da nauči da koristi. "... Proj dr Tomislav Sedmak Docent dr Rosa Šapić

  Monografija Rezilijentnost porodice sa adolescentom - snage ipotencijali priredena je doktorska diseilacija “Procesi rezilijentnosti adolescentnih porodica u uslovima naše krize* odbranjena 15. maja 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof. dr Mirko Pejović (mentor). prof. dr Jovan Bukelić (komentor), prof. dr Jelena Vlajkovic. doc. dr Smiljka Popovic Deušic i dr Branko Gačić. viši naučni saradnik.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Rezilijentnost porodice sa adolescentom – snage i potencijali
  Izdavač: Zadužbina Andrejević
  Strana: 118 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 17 x 24 cm
  Godina izdanja: 2010
  ISBN: 978-86-7244-884-9
  Naručite
  Cena: 825 RSD
  Cena za inostranstvo:
  8,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Ishrana bez glutena za neupućene
  1440 din.

  Duhovna kriza inteligencije
  900 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021