MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ Računari i InternetBaze podataka

  (veća slika)

  Access 2003 Biblija
  (+ CD)
  Autor: Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 1224
  Ostali detalji

  A A A
  Opis
  Baze podataka mogu biti veoma složene. Ovaj opsežan referentan priručnik pružiće vam neophodnu pomoć. Steći ćete solidno znanje o svrsi, izradi i primeni baza podataka. Ako je ovo vaš prvi susret sa Accessom, koristiće vam detaljno objašnjenje osnova i terminologije baza podataka. Ukoliko već poznajete starije verzije Accessa, možete odmah preći na novine koje uvodi verzija 2003, kao što su šira upotreba formata XML i Web servisa.

  Detaljan opis Accessa 2003:

  - pravite tabele, ažurirajte podatke u tabelarnim prikazima i radite s više tabela istovremeno
  - savladajte sedam vrsta objekata baze podataka i projektujte sistemske objekte
  - primenite metodu razvoja aplikacija u sedam koraka da biste pravili baze podataka koje odgovaraju konkretnim potrebama
  - pravite obrasce pomoću čarobnjaka, uključujući i vezane i nevezane obrasce kojima dodajete mogućnost provere ispravnosti unetih podataka
  - naučite da koristite programski jezik Visual Basic i njegov editor da biste automatizovali rad aplikacija koje pravite u Accessu
  - koristite XML da biste napravili jednostavne i složene stranice za pristup podacima
  - automatizujte upite pomoću parametara, pišite procedure i funkcije kojima ćete dodati blokove za obradu grešaka
  - razmenjujte podatke s Wordom, Excelom, PowerPointom i drugim Officeovim aplikacijama.

  Na pratećem CD-u nalazi se izvorni kôd koji se pominje u knjizi, elektronska verzija knjige Office 2003 Super Bible, šerver, besplatne, probne i demo verzije više programa, i pretraživa elektronska verzija ove knjige na engleskom.

  Sadržaj
  Predgovor
  Poglavlje 1: Šta su podaci?
  Poglavlje 2: Projektovanje i izrada tabela
  Poglavlje 3: Unošenje podataka u tabele i obrasce
  Poglavlje 4: Povezivanje tabela
  Poglavlje 5: Prikazivanje izabranih podataka pomoću upita
  Poglavlje 6: Operatori, funkcije i izrazi
  Poglavlje 7: Rad sa spoljnim podacima
  Poglavlje 8: mogućnosti obrazaca i kontrola na njima
  Poglavlje 9: Izrada i upotreba obrazaca i kontrola na njima
  Poglavlje 10: Izrada vezanih obrazaca i postavljanje kontrola na njih
  Poglavlje 11: Dodavanje mogućnosti za proveru ispravnosti podataka na obrazac
  Poglavlje 12: Izrada obrazaca i izveštaja profesionalnog izgleda
  Poglavlje 13: Izrada izveštaja
  Poglavlje 14: Podobrasci
  Poglavlje 15: Prikazivanje izračunatih i zbirnih podataka u izveštajima
  Poglavlje 16: Prikazivanje podataka pomoću posebnih vrsta izveštaja
  Poglavlje 17: OLE objekti, izvedene tabele/dijagrami i ActiveX kontrole
  Poglavlje 18: Osnove Visual Basica i Visual Basicovog Editora
  Poglavlje 19: Procedure za obradu događaja
  Poglavlje 20: Rad sa izrazima i funkcijama
  Poglavlje 21: Upotreba jezika SQL i ADO objekata
  Poglavlje 22: Automatizovanje pretraživanja, filtri za izdvajanje podataka i parametarski upiti
  Poglavlje 23: Pozivanje procedura i funkcija
  Poglavlje 24: Efikasno otklanjanje i obrada grešaka
  Poglavlje 25: Izrada komandnih tabli, komandnih paleta, menija, paleta alatki i okvira za dijalog
  Poglavlje 26: Izrada beskrajnih obrazaca, grupa kartica i komandne dugmadi
  Poglavlje 27: Prenošenje podataka iz Accessove baze na SQL Server
  Poglavlje 28: Accessovi projekti
  Poglavlje 29: Rad sa Accessovim projektima i SQL Serverovim tabelama i upitima
  Poglavlje 30: Izrada i upotreba Accessovih objekata na intranetu i Internetu
  Poglavlje 31: Izrada i upotreba stranica za pristup podacima
  Poglavlje 32: XML, Access i InfoPath
  Poglavlje 33: Razmena podataka sa Officeovim aplikacijama
  Poglavlje 34: Zaštita Accessovih aplikacija
  Poglavlje 35: Izrada sistema za pomoć
  Poglavlje 36: Složeniji upiti za izdvajanje podataka i druge teme o upitima
  Poglavlje 37: Akcioni i SQL upiti
  Poglavlje 38: Optimizovanje performansi aplikacije
  Poglavlje 39: Priprema aplikacije za distribuciju
  Dodatak A: Specifikacije za Access 2003
  Dodatak B: Tabele u bazi podataka Access Auto Auctions
  Dodatak C: Šta se nalazi na pratećem kompakt disku
  Dodatak D: Upotreba standardnih konvencija za imena objekata
  Spisak termina korišćenih u knjizi
  Indeks

  O autorima
  Cary N. Prague je predavač i autor tiražnih knjiga, veoma poznat u svetu baza podataka. Predsednik je kompanije Database Creations, najveće firme za projektovanje podataka za Access na svetu. Keri ima sertifikate Access i Microsoft Certified Professional, a uspešno je položio i ispit MOUS koji obuhvata tematiku krajnjih korisnika Accessa i Worda. često predaje na seminarima i konferencijama širom SAD.

  Michael K. Irwin je jedan od vodećih stručnjaka za automatizovane sisteme za upravljanje bazama podataka i Internetom. On je predavač priznat širom sveta, dobitnik više američkih i međunarodnih nagrada, autor zapaženih knjiga i projektant klijent/server, Internet, intranet i PC sistema za upravljanje bazama podataka.

  Jennifer Reardon je priznat stručnjak u oblasti namenskih aplikacija baza podataka. Ima više od deset godina iskustva u razvoju klijent/server aplikacija. Radila je kao rukovodeći projektant u firmi Database Creations Inc. Koautor je knjiga Access 2003 Biblija, Access 2002 Biblija i Access 2000 Weekend Crash Course. Dženifer je vlasnik konsultantske firme Advanced Software Concepts.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Access 2003 Biblija (+ CD)
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 1224 (cb)
  Pismo:
  Format: 16,8 x 23,5 cm
  Godina izdanja: 2004
  ISBN: 86-7555-259-9
  Naslov originala: Microsoft Office Access 2003 Bible
  Izdavač originala: Wiley
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Office 2003 Biblija (+ CD)
  1360 din.

  Excel 2003 Biblija (+ CD)
  1520 din.

  Windows Me Millennium Edition Biblija
  240 din.

  Računarske mreže, prevod četvrtog izdanja (Tanenbaum)
  1440 din.

  Visual FoxPro 3.0 (+ disketa)
  384 din.

  Škola PC Learning Labs: Visual FoxPro 3.0 (+ disketa)
  160 din.

  Windows XP Biblija
  1440 din.
  Nije uspeo upit b.mknjiga: SELECT IDpro,cenapuna,CenaPopust,popust FROM MKRoba WHERE ID =