MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹ElektrotehnikaTelekomunikacije
  Digitalne telekomunikacione mreže
  Autor: Radoslav K. Simić
  Strana: 282
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ova knjiga je namenjena svima koji se bave telekomunikacijama. Mogu je koristiti studenti tehničkih fakulteta i viših škola, inženjeri koji se bave telekomunikacijama, a naročito oni koji žele da brzo uđu u problematiku digitalnih telekomunikacionih mreža i planiranja sinhronizacije istih mreža. Knjiga obuhvata sledeće oblasti: digitalna obrada signala, hijerarhije vremenskog multipleksiranja, digitalna komutacija, osnovi arhitekture transportnih mreža, opšti pojmovi sinhronizacije, problemi sinhronizacije digitalnih mreža, planiranje sinhronizacije digitalne mreže kao i mnoge dodatke i priloge koji upotpunjuju obrađene materije.


  SADRŽAJ

  1. Uvod, 1

  2. Digitalna obrada signala, 5
  2.1. Opšte, 5

  2.2. Postupak impulsno kodne modulacije, 5

  2.3. Vremensko multipleksiranje, 8
  2.3.1. Plesiohrono multipleksiranje, 10
  2.3.2. Sinhrono multipleksiranje, 12
  2.3.3. Tehnike vremenskog multipleksiranja, 14

  3. Hijerarhije vremenskog multipleksiranja, 15
  3.1. Opšte, 15

  3.2. PDH hijerarhija, 15
  3.2.1. Opšte, 15
  3.2.2. Formati PDH hijerarhijskih digitalnih signala baziranih na protoku 2048 kbit/s, 16
  3.2.2.1. Primarni digitalni signali protoka 2048 kbit/s, 16
  3.2.2.2. Sckundarni digitalni signali protoka 8448 kbit/s, 20
  3.2.2.3. Tercijarni digitalni signali protoka 34368 kbit/s, 21
  3.2.2.4. Kvartarni digitalni signali protoka 139264 kbit/s, 21

  3.3. SDH hijerarhija, 23
  3.3.1. Opšte, 23
  3.3.2. Postupci za formiranje SDH signala, 24
  3.3.2.1. Mapiranje, 25
  3.3.2.2. Uloga pointera, 29
  3.3.2.3. Multipleksiranje, 43
  3.3.3. Struktura STM-N rama, 51
  3.3.3.1. Dodatni sadržaj sekcije (SOH), 52
  3.3.3 .2 Korisni sadržaj, 58
  3.3.3.3. Određivanje pozicija pojedinih bajtova sadržanih u informacionim strukturama (VC-n, AU-n i dr.) unutar STM-N ramova, 60
  3.3.4. Dodatni sadržaji puta POH, 66
  3.3.4.1. VC-4-Xc/VC-4/VC-3 POH, 66
  3.3.4.2. VC-2/VC-1 POH, 69
  3.3.5. Međusobni rad SDH uređaja baziranih na različitim strukturama multipleksiranja, 71
  3.3.6. Završna razmatranja, 72

  4. Digitalna komutacija, 75
  4.1. Opšte, 75

  4.2. Digitalne centrale u nacionalnim telekomunikacionim mrežama, 76
  4.2.1. Opšti deo, 76
  4.2.2. Organizacija saobraćajnih područja, 80
  4.2.3. Organizacija transporta kroz nacionalnu telekomunikacionu mrežu, 82
  4.2.4. Hijerarhijski nivoi digitalnih centrala u nacionalnoj telekomunikacionoj mreži, 86

  4.3. Funkcije centrale, 87
  4.3.1. Funkcije komutacije, 87
  4.3.2. Funkcije signalizacije, 87
  4.3.3. Funkcije upravljanja, 89

  4.4. Interfejsi digitalne centrale, 89
  4.4.1. Interfejsi prema drugim centralama, 90
  4.4.1.1 Interfejs A, 90
  4.4.1.2. Interfejs B , 90
  4.4.1.3. Interfejs C, 90
  4.4.2. Interfejsi prema korisnicima, korisničkim uređajima i mrežama pristupa, 91
  4.4.2.1. Interfejs Z, 91
  4.4.2.2. Interfcjs V1, 92
  4.4.2.3. Interfejs V2, 92
  4.4.2.4. Interfejs V3, 92
  4.4.2.5. Interfejs V4, 93
  4.4.2.6. Interfejs V5, 93
  4 4.2.7. Interfejs za STM-1 signale, 94
  4.4.3. Interfejsi za potrebe sinhronizacije, 94
  4.4.4. Interfejsi za OAM funkcije, 94

  4.5. Principi digitalne komutacije, 95
  4.5.1. Opšte, 95
  4.5.2. Komutaciona polja, 96
  4.5.3. Digitalna komutacija sa komutacionim poljem TST (vreme prostor vreme), 99
  4.6. Sinhronizacija digitalnih centrala, 100
  4.6.1. Interna sinhronizacija digitalne centrale, 100
  4.6.2. Sinhronizacija digitalnih centrala u telekomunikacionim mrežama, 102
  4.7. Završna razmatranja, 103

  5. Osnovi arhitekture transportnih mreža, 105
  5.1. Opšti deo, 105

  5.2. Arhitektonske komponente, 107
  5.2.1. Topološke komponente, 108
  5.2.2. Entiteti transporta, 109
  5.2.3. Funkcije obrade transporta, 110
  5.2.4. Referentne tačke, 111

  5.3. Funkciona arhitektura transportne mreže, 112
  5.3.1. Opšte, 112
  5.3.2. Uslojavanje, 113
  5.3.3. Formiranje podslojeva, 115
  5.3.4. Partitiranje, 116
  5.3.5. Klijent/server asocijacije, 117

  5.4. Primena funkcija obrade transporta, 118
  5.4.1. Multipleksiranje više klijenata, 118
  5.4.2. Inverzno multipleksiranje, 119
  5.4.3. Konkatenacija, 120

  5.5. Arhitektonske komponente i elementi SDH mreže, 121

  6. Opšte o sinhronizaciji, 125
  6.1. Opšte, 125

  6.2. Pojava klizanja, 126
  6.2.1. Zahtevi u pogledu učestalosti pojave klizanja, 127

  6.3. Varijacije položaja impulsa, 128
  6.3.1. Opšte, 128
  6.3.2. Vander i džiter u digitalnim mrežama, 129
  6.3.2.1. Vander i džiter na transmisionim linijama, 129
  6.3.2 2. Džiter ulinjenja, 130
  6.3.2.3. Džiter mapiranja, 131
  6.3.2.4. Džiter izravnanja, 131
  6.3.2.5. Vander i džiter usled aktiviranja pointera, 132
  6.3.2.6. Vander i džiter usled čekanja, 133
  6.3.3. Redukovanje vandera i džitera, 133

  6.4. Generatori takta i njihove karakteristike, 134
  6.4.1. Opšte, 34
  6.4.2. Primarni referentni generatori takta (PRC), 135
  6.4.3. Podređeni generatori takta, 135
  6.4.3.1. SSU (SASE) jedinice, 136
  6 4.3.2. Generatori takta u elementima SDH mreže (generatori takta SEC), 138
  6.4.3.3. Generatori takta u linijskim regeneratorima (generatori takta RTG), 140

  6.5. Metode za sinhronizaciju mreže, 141
  6.5.1. Metode za sinhronizaciju PDH mreža, 141
  6.5.1.1. Plesiohrona metoda sinhronizacije, 141
  6.5.1.2. Metode uzajamne sinhronizacije, 141
  6.5.1.3. Obična MS metoda sinhronizacije, 142
  6.5.1.4. MS metode sa hijerarhijskim upravljanjem, 143
  6.5.1.5. Kombinovane metode sinhronizacije, 144
  6.5.2. Metode za sinhronizaciju SDH i mešovitih SDH/PDH mreža, 145
  6.5 2.1. Plesiohrona metoda sinhronizacije, 145
  6.5.2.2. MS metode sa hijerarhijskim upravljanjem, 145
  6.5.2.3. Metoda direktne distribucije informacije o primarnoj referentnoj frekvenciji, 148
  6.5.2.4. Kombinovana metoda, 149

  7. Problemi sinhronizacije digitalnih mreža, 151
  7.1. Sinhronizacija PDH mreža, 151

  7.2. Sinhronizacija mešovitih PDH/SDH mreža, 152

  7.3. Sinhronizacija SDH mreža, 155
  7.3.1. Opšte, 155
  7.3.2. Distribucija informacije o sinhhronizaciji između čvorova sinhronizacione mreže, 157
  7.3.2.1. Lanci za sinhronizaciju, 158
  7.3.2.2. Prstenovi, 160
  7.3.3. Distribucija informacije o sinhronizaciji u okviru jednog čvora sinhronizacione mreže, 161
  7.3.4. Čvorovi sinhronizacione mreže koji ne sadrže SSU jedinice, 165
  7.3.5. Nestandardna rešenja sinhronizacije u pojedinim čvorovima SDH mreže, 166
  6.3.5.1. Čvor SDH mreže koji nije i čvor sinhronizacione mreže, 166
  7 3.5.2. Nestandardno rešenje sinhronizacije u jednom čvoru sinhronizacione mreže, 167
  7.3.6. Sinhronizacija pojedinih elemenata SDH mreže, 168
  7.3.6.1. Sinhronizacija DCC uređaja, 168
  7.3.6 2. Sinhronizacija ADM uređaja, 170
  7.3.6.3. Sinhronizacija terminalnih sinhronih multipleksnih uređaja, 171
  7.3.6.4. Sinhronizacija sinhronih linijskih uređaja, 172

  7.4. Funkciona arhitektura sinhronizacionih mreža, 172

  8. Planiranje sinhronizacije digitalne mreže, 175
  8.1. Opšti deo, 175

  8.2. Analiza sinhronizacionih mreža, 177
  8.2.1. Sinhronizacione mreže na SSU sloju, 179
  8.2.2. Sinhronizacione podmreže na SEC sloju (SEC podmreže), 183
  8.2.3. Čvorovi sinhronizacione mreže, 186
  8.2.3.1. Složeni čvorovi sinhronizacione mreže, 186
  8.2.3.2. Prosti čvorovi sinhronizacione mreže, 187
  8.2.4. Primena SSM poruka u sinhronizacionim mrežama, 190
  8.2.4.1. Primena SSM poruka u sinhronizacionim mrežama na SSU sloju, 190
  8.2.4 2. Primena SSM poruka u sinhronizacionim podmrežama na SEC sloju (SEC podmrežama), 190
  8.2.4.3. Primena SSM poruka u čvorovima sinhronizacione mreže, 196

  8.3. Generalni model za izradu plana o sinhronizaciji nacionalnih digitalnih telekomunikacionih mreža, 203

  8.4. Sinhronizacija privatnih digitalnih telekomunikacionih mreža, 208

  8.5. Planiranje sinhronizacije nacionalnih digitalnih telekomunikacionih mreža, 209

  9. Zaključak, 223

  10. Literatura, 227
  Prilog - A (Termninologija i definicije), 233
  Prilog - B (Numerisanje kolona informacionih struktura), 265
  Prilog - C (Mehanizmi selekcije referentnih signala), 271
  Prilog - D (Program za određivanje obranog stabla GSM (grafa sinhronizacione mreže)), 275
  Prilog - E (Lista skraćenica), 279


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Digitalne telekomunikacione mreže
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 282 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 18x25.5 cm
  Godina izdanja: 2005
  ISBN: 86-7466-198-X
  Naručite
  Cena: 1.320 RSD
  Cena za inostranstvo:
  13,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila - I deo, 2. izdanje
  2000 din.

  Dijagnoza vozila uz pomoć OBD II: (OBD I, OBD II kao i KW 1281), prevod drugog dopunjenog i prerađenog izdanja
  1710 din.

  Procesna merenja pomoću C# aplikacija
  980 din.

  PC interfejsi
  1750 din.

  Autodijagnostika OBD2
  1850 din.

  Programabilni logički kontroleri - uvod u programiranje i primenu
  1200 din.

  Telekomunikacione mreže – zbirka rešenih zadataka
  750 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2022