MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ MedicinaNeurologija

  Prikaži 1.9 puta
  veću sliku


  Klinička neurologija: XV izdanje
  SADRŽAJ

  Deo I
  OSNOVI KLINIČKE NEUROLOGIJE

  Glava 1.
  Uvod u kliničku neurologiju, 3
  Glava 2.
  Osnovne kliničke dijagnostičke kategorije, 32
  Senzibilitet (senzorni sistem), 32
  Klenuti (paralize), 41
  Piramidni sistem, 46
  Putevi posredne aktivacije, 50
  Striato-pallido-nigralni sistem (ekstrapiramidni sistem), 51
  Ostali nevoljni pokreti, 55
  Cerebellum, 58

  Deo II
  NEUROLOŠKI PREGLED

  Glava 3.
  Anamneza i inspekcija, 67
  Glava 4.
  Pregled cerebralnih nerava, 77
  Glava 5.
  Refleksi, 92
  Mišićni refleksi (istezni refleksi), 95
  Površni refleksi, 102
  Patološki refeksi, 104
  Refleksi položaja (posturi refleksi), 108
  Glava 6.
  Pregled mišića i nerava, 109
  Glava 7.
  Pregledenzibiliteta, meningealnih i cerebelarnih znakova i autonomnog
  nervnog sistema, 120
  Glava 8.
  Pregled likvora, 130
  Glava 9.
  Specijalne metode ispitivanja, 139
  Slikovne metode pregleda, 139
  Klinička neurofiziologija, 152
  Određivanje naslednih osobina bolesti, 161
  Literatura, 178

  Deo III
  KARDINALNI NEUROLOŠKI SINDROMI

  Glava 10.
  Kome, 183
  Svest i njeni poremećaji, 183
  Pregled bolesnika u komi, 186
  Respiracija, 190
  Poremećaji vode i elektrolita, 191
  Kontrola volumena, 196
  Poremećaji acido-bazne ravnoteže, 197
  Povišen intrakranijumski pritisak, 198
  Ishrana bolesnika, 198
  Oblici koma, 199
  Strukturni uzroci koma, 200
  Difuzni i metabolički uzroci kome, 201
  Literatura, 211
  Glava 11.
  Epilepsija, 212
  Klasifikacija epilepsija, 220
  Klasifikacija epilepsijskih napada, 220
  Epilepsijski napadi, 221
  Epilepsijski sindromi, 229
  Posebni oblici konvulzija, 238
  Psihičke promene epileptičara, 240
  Dijagnostika epilepsije, 241
  Lečenje epilepsije, 243
  Poremećaji spavanja, 253
  Literatura, 256
  Glava 12.
  Glavobolje i kraniofacijalne neuralgije, 259
  Bol, 259
  Glavobolje (cephalalgiae), 262
  Kranijalne neuralgije, 270
  Literatura, 272
  Glava 13.
  Autoimune i demijelinacione bolesti, 273
  Myasthenia gravis pseuđoparalytica, 276
  Lambert-Eatonov sindrom, 281
  Guillain-Barreov sindrom (GBS, polyradiculoneuritis), 282
  Vaskulitisi, 285
  Multipla skleroza (sclerosis multiplex), 296
  Varijante multiple skleroze, 304
  Marchiafava-Bignamijev sindrom, 307
  Centralna ponsna mijelinoliza, 308
  Literatura, 308
  Glava 14.
  Autonomni nervni sistem, 312
  Ispitivanje autonomnog nervnog sistema, 317
  Poremećaji autonomnog nervnog sistema, 319
  Literatura, 323
  Glava 15.
  Poremećaji govora, 324
  Afazije, 326
  Poremećaji razvoja govora, 337
  Literatura, 340
  Glava 16.
  Organski psihosindromi, 341
  Pamćenje, 341
  Inteligencija, 343
  Neurološke karakteristike starosti, 346
  Demencije, 348
  Literatura, 359

  Deo IV
  REGIONALNI NEUROLOŠKI SINDROMI

  Glava 17.
  Mišićne bolesti, 363
  Miopatije, 367
  Hereditarne miopatije, 368
  Mišićne distrofije, 368
  Kongenitalne miopatije, 374
  Mitohondrijske miopatije, 375
  Metaboličke miopatije, 377
  Mišićne kanalopatije, 380
  Maligna hiperpireksija (maligna hipertermija), 387
  Stečene miopatije, 387
  Bolesti motornih neurona, 392
  Literatura, 401
  Glava 18.
  Bolesli i poremećaji nerava, 404
  Cerebralni nervi, 407
  Periferni nervi, 442
  Simptomi i povrede perifernih nerava, 442
  Povrede delova perifernog nervnog sistema, 446
  Neuropatije, 459
  Stečene (nenasledne) polineuropatije, 462
  Hereditarne neuropatije, 465
  Tumori perifernog nervnog sistema, 469
  Literatura, 470
  Glava 19.
  Bolesli i poremećaji kičmene moždine, 472
  Oboljenja kičmene moždine, 477
  Vaskularni poremećaji kičmene moždine, 491
  Povrede kičmene moždine, 493
  Kompresije kičmene moždine, 497
  Lečenje i nega bolesnika s paraplegijom i kvadriplegijom, 501
  Literatura, 503
  Glava 20.
  Bolesii i poremećaji moždanog stabla, 504
  Oboljenja moždanog stabla, 508
  Literatura, 510
  Glava 21.
  Bolesti i poremećaji malog mozga i ataksije, 511
  Ataksije, 513
  Nenasledne (stečene) ataksije, 513
  Nasledne ataksije, 514
  Epizodne ataksije, 520
  Literatura, 520
  Glava 22.
  Bolesti sa poremećajima pokreta (ekstrapiramidna oboljenja), 522
  Parkinsonizam, 522
  Parkinsonova bolest (PB) (morbus Parkinsoni), 525
  Atrofija multiplih sistema, 528
  Horeje, 529
  Bolesti sa atetozom i horeoatetozom, 532
  Distonijski poremećaji, 534
  Prionske bolesti (spongiformne encefalopatije), 536
  Ostali sindromi nevoljnih pokreta, 542
  Literatura, 551
  Glava 23.
  Poremećaji i oboljenja velikog mozga, 555
  Funkcije i lokalni sindromi kore mozga, 557
  Bela masa, 563
  Subkorteksne sive mase, 564
  Baza mozga, 566
  Literatura, 567
  Glava 24.
  Vaskularni poremećaji mozga, 568
  Apopleksije, 571
  Ishemijske promene u tkivu i ćelijama, 577
  Intracerebralna hemoragija (ICH), 589
  Infarkt malog mozga, 592
  Hemoragija u malom mozgu, 593
  Hemoragija u ponsu, 594
  Subarahnoidna hemoragija, 594
  Apopleksija dece i mladih, 596
  Tromboza cerebralnih venskih sinilisa i vena, 598
  Neneurološke komplikacije cerebrovaskularnih insulta, 600
  Literatura, 604
  Glava 25.
  Intrakranijumske infekcije, 606
  Meningitisi, 607
  Encefalitisi, 613
  Ostale infekcije i zapaljenja, 623
  Parazitna oboljenja, 633
  Lokalne intrakranijumske supuracije, 638
  Literatura, 641
  Glava 26.
  Intrakranijumski tumori, 643
  Patološka fiziologija intrakranijumskih tumora, 646
  Žarišni znaci tumora mozga, 651
  Dijagnoza tumora, 652
  Opisi tumora nervnog sistema, 652
  Tumori mozga dece, 658
  Daljinske posledice neoplazmi (paraneoplazmni poremećaji), 660
  ldiopatska intrakranijumska hipertenzija (pseudotumor cerebri), 662
  Literatura, 663
  Glava 27.
  Zatvorene kraniocerebralne povrede, 664
  Posebne vrste povrede mozga, 670
  Literatura, 677

  Deo V
  DEČJA NEUROLOGIJA

  Glava 28.
  Posebnosti dečje neurologije, 681
  Neurološki pregled dece, 681
  Testovi za ocenjivanje psihomotornog razvoja, 688
  Glava 29.
  Malformacije, 692
  Glava 30.
  Organski psihosindromi u detinjstvu, 714
  Glava 31.
  Oboljenja izazvana poremećajima hromozoma, 724
  Glava 32.
  Nasledno poremećaji melabolizma, 732
  Nasledni poremećaji metabolizma aminokiselina, 733
  Nasledni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata, 738
  Lisosomske bolesti, 740
  Mukopolisaharidoze, 740
  Lipidoze, 743
  Gangliozidoze, 745
  Sfingomijelinske bolesti, 746
  Leukodistrofije, 749
  Mitohondrijske bolesti, 752
  Literatura, 754
  Dodalak, 759
  Indeks, 775


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Klinička neurologija: XV izdanje
  Izdavač: Draslar Partner
  Strana: 800 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2003
  ISBN: 86-7222-020-X
  Naručite
  Cena: 1.200 RSD
  Cena za inostranstvo:
  12,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu
  Nije uspeo upit b.mknjiga: SELECT IDpro,cenapuna,CenaPopust,popust FROM MKRoba WHERE ID =