MIKRO KNJIGA

Prijavite se

Pošaljite nam poruku ovde da želite da radite na rečniku. Poslaćemo vam lozinku za pristup. Dobićete pun pristup radu na rečniku.
Uslovi korišćenja
Легенда:
odobrio urednik
odobrio moderator
neodobreno
☆ link na opis
w link na Google

Alatke
Najnoviji termini
Paketni upis en./sr.
Paketni upis sr.


Kompjuterski rečnik
englesko-srpki rečnik matematičkih pojmova ∀ енглеско-српски речник математичких појмова
ОТВОРЕНИ МАТЕМАТИЧКИ РЕЧНИКOTVORENI MATEMATIČKI REČNIK verzija: 3647.737
Ako volite matematiku dajte svoj doprinos. Dodajte termin ili prevod.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pretraži:
Dodaj:
niste prijavjljeni, upisom termina prihvate uslove korišćenja
novododato:
Engleski Српскиuneo/IP
dynamic programming Dinamicko programiranje 212.xxx.xxx.123
ordered pair 131.xxx.xxx.201
summand član sabiranja 79.xxx.xxx.237
induction 212.xxx.xxx.97
tensor 77.xxx.xxx.180
tensor 77.xxx.xxx.180
tensor 77.xxx.xxx.180
tensor 77.xxx.xxx.180
dividend deljenik 185.xxx.xxx.151
minimize naći minimum 79.xxx.xxx.237
argue argumentovati 79.xxx.xxx.237
prime 89.xxx.xxx.17
dot product skalarni proizvod 79.xxx.xxx.237
calculus 79.xxx.xxx.237
derivat 79.xxx.xxx.237
cross entropy unakrsna entropija 1
probability frequency frekvencija verovatnoće 1
Tick Marks 178.xxx.xxx.62
axes 178.xxx.xxx.62
axis ose 79.xxx.xxx.237
Replicates 178.xxx.xxx.62
akima 178.xxx.xxx.62
curve fit 178.xxx.xxx.62
log logit 178.xxx.xxx.62
cubic spline 178.xxx.xxx.62
cubic spline kubni splajn 79.xxx.xxx.237
weight matrices težinska matrica 79.xxx.xxx.237
quadratically kvadratno 94.xxx.xxx.118
g 94.xxx.xxx.146
millicore 94.xxx.xxx.170
the circle of radius 6 178.xxx.xxx.112
least squares method metoda najmanjih kvadrata 1
rosted method 107.xxx.xxx.30
level set 24.xxx.xxx.27
circumcircle opisana kružnica 178.xxx.xxx.96
noetherian 94.xxx.xxx.127
Strike-rate 178.xxx.xxx.26
Integer 109.xxx.xxx.10
sad 213.xxx.xxx.242
ring 167.xxx.xxx.31
bias 146.xxx.xxx.201
factor 188.xxx.xxx.30
integer 188.xxx.xxx.30
cube 178.xxx.xxx.25
system of equations 96.xxx.xxx.114
angle 96.xxx.xxx.114
number broj 1
retrieve 62.xxx.xxx.32
formula formula 188.xxx.xxx.30
spreadmart 87.xxx.xxx.242
spread 87.xxx.xxx.242
multiple 93.xxx.xxx.190
array 62.xxx.xxx.32
java 212.xxx.xxx.253
inverse 109.xxx.xxx.19
trigonometric 109.xxx.xxx.19
bias 109.xxx.xxx.19
trasnpose 109.xxx.xxx.19
matrix matrica 1
slope nagib 1
intercept 109.xxx.xxx.79
predictor predviđač, predskazivač 1
outcome ishod, rezultat 1
subderivate izvod višeg reda 1
matrice 213.xxx.xxx.29
quadratic programming kvadratno programiranje 213.xxx.xxx.29
calculs 1
polynomial regression polinomska regresija 1
concave funcition konkavna funkcija 1
convex function konveksna fuknkcija 213.xxx.xxx.29
ill-posed problem loše postavljen problem 1
ill 1
well-posed problem dobro postavljen problem 1
residual sum of squares (RSS) rezidualna suma kvadrata 1
vector field vektorsko polje 1
scalar field skalarno polje 1
cub 1
cub 1
quad 1
linear regression model prediction predviđanje modelom linearne regresije 213.xxx.xxx.29
vectorized form vektorski oblik 213.xxx.xxx.29
sigmoid function sigmoid funkcija 1
hump grba 1
Feigenbaum constant Feigenbaumova konstanta 1
clustering algorithm algoritam za grupisanje 213.xxx.xxx.29
zeta function zeta-funkcija 213.xxx.xxx.29
zero-sum game igra sa sumom nula 213.xxx.xxx.29
zero vector 1
zero measure 1
zero matrix 1
zero function 1
zero element 1
zero divisors 1
zero (of a function) 1
z-axis z-osa 1
Young's modulus of elasticity 1
Yates' correction 1
wrt 1
work done posao obavljen 1
Wolf Prize 1