MIKRO KNJIGA

Prijavite se

Pošaljite nam poruku ovde da želite da radite na rečniku. Poslaćemo vam lozinku za pristup. Dobićete pun pristup radu na rečniku.
Uslovi korišćenja
Легенда:
odobrio urednik
odobrio moderator
neodobreno
☆ link na opis
w link na Google

Alatke
Najnoviji termini
Paketni upis en./sr.
Paketni upis sr.


Kompjuterski rečnik
englesko-srpki rečnik matematičkih pojmova ∀ енглеско-српски речник математичких појмова
ОТВОРЕНИ МАТЕМАТИЧКИ РЕЧНИКOTVORENI MATEMATIČKI REČNIK verzija: 3767.872
Ako volite matematiku dajte svoj doprinos. Dodajte termin ili prevod.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pretraži:
Dodaj:
niste prijavjljeni, upisom termina prihvate uslove korišćenja
w Engleski Српскиuneo/IP
w valency 1
w valid 1
w validate 1
w validation (of a simulation model) 1
w value 1
w value (of a matrix game) 1
w Vandermonde's convolution formula 1
w vanish 1
w vanishing point 1
variable promenljiva 1
variance varijansa 1
w variance, analysis of 1
w variate 1
w variational calculus 1
w varies directly 1
vector vektor 1
vector matrica kolona, kolona-matrica 1
vector analysis vektorska analiza 1
w vector difference 1
w vector equation (of a line) 1
w vector equation (of a plane) 1
vector field vektorsko polje 1
vector multiplication množenje vektora 1
vector norm norma (dužina) vektora 1
vector product vektorski proizvod 1
w vector product (cross product) 1
w vector projection (of a vector on a vector) 1
vector space vektorski prostor 1
w vector subspace 1
vector sum vektorski zbir, vektorska suma 1
w vector triple product 1
vectorized form vektorski oblik 213.xxx.xxx.29
w vectors, parallelogram of 1
velocity brzina 1
w velocity ratio 1
velocity-time graph dijagram brizna-vreme 213.xxx.xxx.29
Venn diagram Venov dijagram 1
w verification (of a simulation model) 1
verify provera 213.xxx.xxx.29
w vertex 1
w vertex (in plane geometry) 1
w vertex (in solid geometry) 1
w vertex (of a graph) 1
w vertex method 1
vertical vertikalno, uspravno 213.xxx.xxx.29
w vertical angles 1
vertical bar graph uspravni trakasti dijagram 1
w vertical line test 1
w vertically opposite angles 1
w virtual work (in mechanics) 1
w virtual work principle (in mechanics) 1
volume zapramina 213.xxx.xxx.29
w volume of a solid of revolution 1
w vulgar fraction 1