MIKRO KNJIGA

Prijavite se

Pošaljite nam poruku ovde da želite da radite na rečniku. Poslaćemo vam lozinku za pristup. Dobićete pun pristup radu na rečniku.
Uslovi korišćenja
Легенда:
odobrio urednik
odobrio moderator
neodobreno
☆ link na opis
w link na Google

Alatke
Najnoviji termini
Paketni upis en./sr.
Paketni upis sr.


Kompjuterski rečnik
englesko-srpki rečnik matematičkih pojmova ∀ енглеско-српски речник математичких појмова
ОТВОРЕНИ МАТЕМАТИЧКИ РЕЧНИКOTVORENI MATEMATIČKI REČNIK verzija: 3767.872
Ako volite matematiku dajte svoj doprinos. Dodajte termin ili prevod.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pretraži:
Dodaj:
niste prijavjljeni, upisom termina prihvate uslove korišćenja
w Engleski Српскиuneo/IP
N oznaka za Njutn 1
w n- 1
n-cube n-kub 1
n-dimensional space n dimenzionalni prostor 1
n-th derivative n-ti izvod 1
n-th root n-ti koren 1
w n-th root of unity 1
w n-th-order partial derivative 1
w n-tuple 1
naïve set theory naivna teorija skupova 1
w nand 1
nano- nano 1
w Napier's bones 1
w Napierian logarithm 1
natural logarithm prirodni algoritam 1
natural number prirodan broj 1
nautical mile nautička milja 1
w nearest point 1
w necessary and sufficient condition 1
necessary condition neophodan uslov 1
w needle problem 1
negation negacija 1
negative negativno 1
w negative (of a matrix) 1
w negative (of a vector) 1
w negative binomial distribution 1
w negative correlation 1
w negative direction 1
w negative integer 1
negative number negativan broj 1
w negative slope 1
w neighbourhood 1
w nested multiplication 1
net mreža 1
w net (in geometry) 1
w net (of a solid) 1
network mreža 1
w network flow 1
Neumann condition Nojmanov uslov 1
w neutral element 1
w neutral equilibrium 1
w newton 1
w Newton quotient 1
w Newton's interpolating polynomial 1
w Newton's interpolation formula 1
w Newton's inverse square law of gravitation 1
w Newton's law of restitution 1
Newton's laws of motion Njutnovi zakoni kretanja 1
w Newton's method 1
w Newton–Raphson method 1
w nickel 1
w nine-point circle 1
w no correlation 1
node čvor 1
w noetherian 94.xxx.xxx.127
noise šum 1
nominal nominalno 1
w nominal scale 1
w non-basic variables 1
w non-denumerable 1
non-Euclidean geometry neeuklidska geometrija 1
w non-homogeneous linear differential equation 1
w non-homogeneous set of linear equations 1
w non-negative 1
w non-parametric methods 1
w non-response bias 1
w non-significant result interpretation 1
w non-singular 1
w non-standard measurement 1
w non-symmetric (of a relation) 1
w non-transitive (of a relation) 1
w nonagon 1
nonlinear function nelinearna funkcija 1
w norm 1
w normal 1
w normal (to a curve) 1
w normal (to a plane) 1
w normal (to a surface) 1
normal distribution normalna raspodela 1
normal distribution (Gaussian distribution) normalna raspodela (Gausova raspodela) 1
w normal reaction 1
w normal subgroup 1
w normal vector (to a plane) 1
not ne 1
not and ne i 1
w nought 1
w nowhere-differentiable function 1
w null hypothesis 1
null matrix nula matrica 1
w null matrix (zero matrix) 1
w null measure 1
w null sequence 1
null set prazan skup 1
w null vector 1
w nullity 1
number broj 1
number broj 1
w number line 1
w number sentence 1
w number systems 1
Dalje