MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetPython

  (veća slika...)

  Preuzmite delove knjige
  Sadržaj
  Predgovor
  Poglavlje 1
  Poglavlje 2
  Python za programere
  Autori: Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, Steve Holden, Paula McGuire
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 688
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Opis
  Python je nedavno rangiran kao najpopularniji programski jezik današnjice prema TIOBE indeksu, posebno zahvaljujući njegovoj širokoj primenjivosti u dizajnu, prototipiranju, testiranju, implementaciji i održavanju. Sa ovim ažuriranim četvrtim izdanjem, naučićete kako da izvučete maksimum iz Pythona, bez obzira da li ste profesionalni programer ili neko ko ovaj jezik koristi za rešavanje problema u određenoj oblasti.

  Pažljivo napisano od strane priznatih eksperata za Python, novo izdanje se fokusira na verziju 3.10, donoseći ovo važno delo o Python jeziku potpuno ažurirano na pet verzija, uključujući pokrivenost nedavno objavljene Python 3.11.

  Iz predgovora
  Programski jezik Python miri mnoge očigledne kontradikcije: elegantan ali pragmatičan, jednostavan ali moćan, veoma je visokog nivoa, ali vas ne ometa kada treba da bavite sa bitovima i bajtovima. Pogodan je za programere početnike, ali i odličan za stručnjake.

  Ova knjiga je namenjena programerima koji su prethodno bili upoznati sa Pythonom, kao i iskusnim programerima koji prvi put dolaze na Python sa drugih jezika. Pruža brzu referencu na sam Python, najčešće korišćene delove njegove ogromne standardne biblioteke i nekoliko najpopularnijih i korisnih modula i paketa nezavisnih proizvođača. Python ekosistem je toliko porastao u bogatstvu, obimu i složenosti da se više ne može očekivati da će jedna knjiga biti enciklopedijska. Ipak, knjiga pokriva širok spektar oblasti primene, uključujući veb i mrežno programiranje, rukovanje XML-om, interakcije baze podataka i brzo numeričko računarstvo. Takođe istražuje Pythonove višeplatformske mogućnosti i osnove proširenja Pythona i njegovog ugrađivanja u druge aplikacije.


  Ovaj praktičan vodič će vam pomoći da:

  • Naučite kako Python predstavlja podatke i programe kao objekte.
  • Razumete vrednost i upotrebu označavanja tipova (type annotations).
  • Istražite koje funkcionalnosti jezika su se pojavile u nedavnim verzijama.
  • Otkrijete kako koristiti savremen Python na idiomatičan način.
  • Naučite kako pravilno da strukturišete Python projekte.
  • Razumete kako testirati, otklanjati greške i optimizovati Python kôd.

  Autori su četiri PSF Fellows, od kojih su troje dobitnici nagrade Frank Willison, priznate za brojne doprinose Pythonu i njegovoj zajednici. Njihovo kolektivno iskustvo obuhvata različita okruženja i platforme, od akademskih preko startapa do korporativnih i vladinih.

  Zajedno su sastavili autoritativan referentan materijal za sintaksu i funkcionalnosti Python jezika, standardnu biblioteku Pythona i odabrane pakete trećih strana.


  Sadržaj
  Predgovor, ix

  1. Uvod u Python, 1
  Jezik Python, 1
  Python standardna biblioteka i moduli proširenja, 2
  Python implementacije, 3
  Python razvoj i verzije, 10
  Python resursi, 11
  Instalacija, 15
  Instaliranje Pythona iz binarnih datoteka, 16
  Instaliranje Pythona iz izvornog koda 17

  2. Python interpreter, 21
  Program python, 21
  Python razvojna okruženja, 27
  Izvršavanje Python programa, 29
  Izvršavanje Pythona u veb čitaču 30

  3. Jezik Python, 33
  Leksička struktura, 33
  Tipovi podataka, 40
  Promenljive i druge reference, 52
  Izrazi i operatori, 56
  Numeričke operacije, 60
  Operacije nad nizovima, 62
  Operacije nad skupovima, 68
  Operacije nad rečnikom, 70
  Naredbe toka kontrole, 72
  Funkcije 91

  4. Objektno orijentisan Python, 113
  Klase i instance, 113
  Specijalne metode, 139
  Dekoratori, 152
  Metaklase 153

  5. Anotacije tipa, 165
  Razvoj, 165
  Uslužni programi za proveru tipa, 167
  Sintaksa anotacije tipa, 168
  Modul typing, 170
  Korišćenje anotacija tipa tokom izvršavanja, 184
  Kako dodati anotacije tipa svom kodu, 185
  Rezime 187

  6. Izuzeci, 189
  Naredba try, 189
  Naredba raise, 194
  Naredba with i menadžer konteksta, 195
  Generatori i izuzeci, 197
  Propagacija izuzetaka, 198
  Objekti izuzetaka, 199
  Prilagođene klase izuzetaka, 204
  ExceptionGroup i except*, 206
  Strategije provere grešaka, 207
  Naredba assert 212

  7. Moduli i paketi, 215
  Objekti modula, 216
  Učitavanje modula, 221
  Paketi, 227
  Distribucioni pomoćni programi (distutils) i setuptools, 228
  Python okruženja 230

  8. Ugrađeni moduli jezgra i moduli standardne biblioteke, 239
  Ugrađeni tipovi, 240
  Ugrađene funkcije, 243
  Modul sys, 249
  Modul copy, 252
  Modul collections, 253
  Modul functools, 258
  Modul heapq, 260
  Modul argparse, 262
  Modul itertools 264

  9. Stringovi i ostalo, 269
  Metode string objekata, 269
  Modul string, 273
  Formatiranje stringa 273
  Prelamanje i popunjavanje teksta, 286
  Modul pprint, 286
  Modul reprlib, 287
  Unicode 287

  10. Regularni izrazi, 289
  Regularni izrazi i re modul, 289
  Opcione zastavice, 295
  Podudaranje naspram pretrage, 296
  Sidrenje na početku i kraju stringa, 297
  Objekti regularnog izraza, 297
  Podudaranje objekata, 300
  Funkcije modula re, 301
  RE i operator :=, 302
  Regex modul treće strane 303

  11. Operacije sa datotekama i tekstom, 305
  Modul io, 306
  Modul tempfile, 312
  Pomoćni moduli za ulaz/izlaz datoteka, 313
  Datoteke u memoriji: io.StringIO i io.BytesIO, 317
  Arhivirane i komprimovane datoteke, 318
  Modul os, 325
  Modul errno, 336
  Modul pathlib, 336
  Modul stat, 340
  Modul filecmp, 341
  Modul fnmatch, 343
  Modul glob, 344
  Modul shutil, 344
  Unos i izlaz teksta, 346
  Ulaz/Izlaz teksta sa bogatijim formatiranjem, 348
  Internacionalizacija 351

  12. Postojanost i baze podataka, 359
  Serijalizacija, 360
  Moduli DBM, 371
  API Python baze podataka (DBAPI) 373

  13. Vremenske operacije, 383
  Modul time, 383
  Modul datetime, 387
  Modul zoneinfo, 393
  Modul dateutil 395
  Modul sched, 395
  Modul calendar 397

  14. Prilagođavanje izvršavanja, 399
  Prilagođavanje po lokaciji, 399
  Funkcije završetka, 400
  Dinamičko izvršavanje i exec, 400
  Interni tipovi, 404
  Sakupljanje otpada 405

  15. Uporednost: niti i procesi, 411
  Niti u Pythonu, 413
  Modul threading, 414
  Modul queue, 423
  Modul multiprocessing, 425
  Modul concurrent.futures, 434
  Arhitektura programske niti, 436
  Procesno okruženje, 440
  Pokretanje drugih programa, 441
  Modul mmap 445

  16. Numerička obrada, 451
  Vrednosti sa pokretnim zarezom, 451
  Moduli math i cmath, 454
  Modul statistics, 457
  Modul operator, 458
  Nasumični i pseudonasumični brojevi, 460
  Modul fractions, 463
  Modul decimal, 464
  Obrada niza 466

  17. Testiranje, otklanjanje grešaka i optimizacija, 475
  Testiranje, 476
  Otklanjanje grešaka, 489
  Modul warnings, 498
  Optimizacija 501

  18. Osnove umrežavanja, 523
  Interfejs utičnice Berkeley, 524
  Bezbednost transportnog sloja, 537
  SSLContext 538

  19. Moduli mrežnog protokola na strani klijenta, 541
  Protokoli e-pošte, 541
  HTTP i URL klijenti, 544
  Drugi mrežni protokoli 551

  20. Uslužni HTTP, 553
  http.server, 554
  WSGI, 554
  Python veb okvir 555

  21. E-pošta, MIME i druga mrežna kodiranja, 567
  Upravljanje MIME i formatom e-pošte, 567
  Kodiranje binarnih podataka kao ASCII teksta 574

  22. Strukturisan tekst: HTML, 579
  Modul html.entities, 580
  Paket treće strane BeautifulSoup, 580
  Generisanje HTML-a 591

  23. Strukturisan tekst: XML, 597
  ElementTree, 598
  Parsiranje XML-a pomoću ElementTree.parse, 603
  Izgradnja strukture ElementTree od nule, 605
  Iterativno raščlanjivanje XML-a 605

  24. Programi za pakovanje i proširenja, 609
  Šta ne pokrivamo u ovom poglavlju, 610
  Kratka istorija Python pakovanja, 611
  Onlajn materijal 612

  25. Proširivanje i ugradnja klasičnog Pythona, 613
  Onlajn materijal 614

  26. Migracija sa v3.7 na v3.n, 615
  Značajne promene u Pythonu do 3.11, 615
  Planiranje nadogradnje Python verzije, 617
  Rezime 620

  Dodatak Nove funkcije i promene u Pythonu od 3.7 do 3.11, ,621

  Indeks, 637

  O autorima
  Aleks Martelli programira već 40 godina, od toga poslednjih 20 godina prvenstveno u Pythonu. Napisao je prva dva izdanja Pythona za programere, i koautor prva dva izdanja Python Cookbook i trećeg izdanja Python za programere. Član je PSF-a i glavni član (emeritus), a osvojio je 2002. Activators’ Choice Award a 2006. Frank Willison Memorial Award za doprinos Python zajednici. Aktivan je na Stack Overflowu i čest je govornik na tehničkim konferencijama. Živi u Silicijumskoj dolini sa suprugom Anom već 17 godina i sve to vreme radi u Googleu, trenutno kao viši inženjer za tehničku podršku za Google Cloud.

  Anna Martelli Ravenscroft je stipendista PSF-a i dobitnik Memorijalne nagrade Frenka Wilisona za 2013. za doprinos Python zajednici. Koautor je drugog izdanja Python Cookbook i trećeg izdanja Python za programere. Bila je tehnički recenzent za mnoge knjige o Pythonu i redovni je govornik i predsedavajući na tehničkim konferencijama. Ana živi u Silikonskoj dolini sa suprugom Aleksom, dva psa, jednom mačkom i nekoliko pilića.

  Strastven za programiranje i zajednicu, Steve Holden radi sa računarima od 1967. i počeo je da koristi Python u verziji 1.4 1995. Od tada je pisao o Pythonu, kreirao obuku predvođenu instruktorima, koju je držao međunarodnoj publici, i napravio 40 sati video uputstva za „nevoljne Python korisnike“. Kao emeritus Fondacije za softver Python, Steve je bio direktor Fondacije osam godina i kao njen predsednik tri godine; stvorio je PyCon, seriju međunarodnih konferencija zajednice Pythona, i dobio je Memorijalnu nagradu Franka Wilisona 2007. za usluge Python zajednici. Živi u Hastingsu, Engleska, i radi kao tehnički arhitekta za Odeljenje za međunarodnu trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva, gde je odgovoran za sisteme koji održavaju i regulišu trgovinsko okruženje.

  Paul McGuire se bavi programiranjem više od 40 godina, na jezicima u rasponu od FORTRAN-a do Pascal, PL/I, COBOL-a, Smalltalka, Jave, C/C++/C# i Tcl-a, odlučivši se 2001. za Python kao svoj izborni jezik. On je član PSF-a, i autor je i održava popularni pyparsing modul, kao i littletable i plusminus. Pol je autor O’Reillyjeve knjige Getting Started with Pyparsing, i napisao je i uređivao članke za Python Magazine. Takođe je govorio na PyCon, PyTekas i u Austin Python User’s Group, a aktivan je i na StackOverflowu. Pol sada živi u Ostinu, Teksas, sa suprugom i psom, i radi za Indeed kao inženjer za pouzdanost sajta, pomažući ljudima da se zaposle!


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Python za programere
  Izdavač: Mikro knjiga
  Strana: 688 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 16,8X23,5 cm
  Godina izdanja: 2023
  ISBN: 978-86-7555-468-4
  Naslov originala: Python in a Nutshell, Fourth Edition
  Izdavač originala: O'Reilly
  Naručite
  Cena: 3.200 RSD
  Vaša cena: 2.560 RSD
  Cena za inostranstvo:
  26,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Korišćeni primerci
  1.600,00 RSD
  Cena za inostranstvo:
  16,00 EUR
  Kako rezervisati?

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Python intenzivni kurs, prevod 3. izdanja
  2717 din.

  Python za Excel: savremeno okruženje za automatizaciju i analizu podataka
  2000 din.

  React i React Native: Izgradnja međuplatformskih JavaScript aplikacija
  3031 din.

  Računarske mreže, prevod 5. izdanja
  3040 din.

  TypeScript programiranje – unapredite vaše JavaScript aplikacije
  1300 din.

  JavaScript sveobuhvatan vodič, prevod 7. izdanja
  2560 din.

  Oracle Database 11g
  2299 din.

  Pravila programiranja
  1360 din.

  RUST programiranje: Brz i bezbedan razvoj sistema
  2320 din.

  MAKE: Elektronika, prevod 3. izdanja
  1840 din.

  C za programere
  1840 din.

  Mašinsko učenje: projektovanje sistema
  2240 din.

  PowerShell za administratore
  1600 din.

  Успомене на ЕТФ
  500 din.

  Elektronika
  1700 din.

  Programabilni logički kontroleri, prevod 4. izdanja
  2880 din.

  Naučite PHP, MySQL i JavaScript: razvoj dinamičkih veb strana korak po korak prevod 6. izdanja
  2880 din.

  Misliti na jeziku C++ (+ CD)
  1920 din.

  MySQL radionica: Praktičan vodič za rad sa podacima i bazama podataka
  3031 din.

  Kotlin za Android aplikacije, prevod 2. izdanja
  3031 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024