Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik
Engleski Srpski
halftone screen frequency 1.  gustina rastera
 →  frequency
 →  halftone frequency
 →  screen frequency
 →  screen value
2.  linijatura
 →  halftone frequency
 →  screen frequency
 →  screen value