МК
Православни подсетник

Свето писмо Стари завет
Прва књига дневника

Поглавље 1. Списак праотаца од Адама до Исака. Синови Исавови и Едомски цареви.

1. Адам, Сит, Енос, 2. Кајинан, Малелеило, Јаред, 3. Енох, Матусал, Ламех, 4. Ноје, Сим, Хам и Јафет. 5. Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас. 6. А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма. 7. А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим, 8. Синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан. 9. А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан. 10. И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи. 11. А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје, 12. И Патрусеје и Хаслухеје, од којих изидоше Филистеји и Кафтореји. 13. А Ханан роди Сидона првенца својега, и Хета, 14. И Јевусеје и Амореје и Гергесеје, 15. И Јевеје и Арукеје и Асенеје, 16. И Арвадеје и Самареје и Аматеје. 17. Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех. 18. А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера. 19. А Еверу се родише два сина; једном бјеше име Фалег, јер се у његово вријеме раздијели земља; а име брату његовом Јектан. 20. А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха, 21. И Адорама и Узала и Диклу, 22. И Евала и Авимаила и Саву, 23. И Офира и Евилу и Јовава: ти сви бјеху синови Јектанови. 24. Сим, Арфаксад, Сала, 25. Евер, Фалет, Рагав, 26. Серух, Нахор, Тара, 27. Аврам, то је Авраам. 28. Синови Аврамови: Исак и Исмаило. 29. Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам. 30. Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема, 31. Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови. 32. А синови Хетуре, иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан. 33. А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви бјеху синови Хетурини. 34. Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови бјеху Исав и Израиљ. 35. Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј. 36. Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик. 37. Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза. 38. А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан. 39. А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна. 40. Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аја и Ана. 41. Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан. 42. Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран. 43. А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевим: Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава. 44. А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав, син Зарин од Восоре. 45. А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске. 46. А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијане у пољу Моавском; а граду му бјеше име Гетем. 47. А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада из Масекаса. 48. А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријеци. 49. А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон, син Аховоров. 50. А кад умрије Валенон, зацари се на његово мјесто Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеила кћи Матраиде, кћери Мезовове. 51. А кад умрије Адад, насташе кнезови у Едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет, 52. Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон, 53. Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар, 54. Кнез Магедило, кнез Ирам. То бјеху кнезови Едомски.


Следеће поглавље: 2
▲ ИДИ НА ВРХ СТРАНЕ ▲
Контакт