MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE

Računarstvo i informatika

Sadržaj

1 ŠTA JE RAČUNAR 1

1.1 Analogni i digitalni računari: u čemu je razlika? 1

1.2 Podaci i informacije 8

1.3 Računarski sistem 10

2 KAKO RADI RAČUNAR 17

2.1 Brojni sistem koji računar koristi 17

2.1.1 Šta je binarni zapis? 17

2.1.2 Binarna reč 18

2.1.3 Instrukcije 20

2.1.4 Decimalni i binarni brojevi 25

2.1.5 Računanje s binarnim brojevima 27

2.1.6 Skraćeni zapis binarnog koda 28

2.2 Unutrašnjost računara 30

2.2.1 Računarska logika 30

2.2.2 Osnovna logička kola 31

2.2.3 Logički sklop 33

3 KOMUNIKACIJA S RAČUNAROM 37

3.1 Unošenje poruka u računar 37

3.1.1 Unos pomoću glasa 37

3.1.2 Tastatura 38

3.1.3 Ure?aj za pokazivanje - miš 38

3.1.4 Grafičke table - digitalizatori 39

3.1.5 Optički čitači - skeneri 40

3.1.6 Ostali ulazni ure?aji 41

3.2 Izlazni ure?aji 42

3.2.1 Monitori 42

3.2.2 Štampači 44

3.2.3 Ploteri 44

3.3 Skladištenje podataka 46

3.3.1 Ure?aji s magnetnim diskom 46

3.3.2 Ure?aj s optičkim diskom 48

3.3.3 Ure?aji za elektronsko skladištenje podataka 48

3.3.4 Memorijski čipovi 48

4 KAKO DA VAS RAČUNAR RAZUME? 53

4.1 Principi računarskog programiranja 53

4.1.1 Šta je računarski program? 53

4.1.2 Definisanje postupaka za algoritamsko rešavanje problema 55

4.1.3 Kodiranje 58

4.2 Programski jezici 60

5 OPERATIVNI SISTEMI 65

5.1 Šta je operativni sistem 65

5.2 Operativni sistem MS-DOS 67

5.3 Operativni sistem Windows 67

5.4 Operativni sistem Unix 67

5.5 Operativni sistem Linux 68

6 POVEZIVANJE RAČUNARA S PERIFERNIM URE?AJIMA 69

7 RAČUNARSKE MREÆE 75

7.1 Šta je računarska komunikaciona mreža? 75

7.2 Stepeni povezanosti računara 75

7.3 Lokalne mreže 77

7.4 Mreža tipa klijent/server i mreža ravnopravnih računara 79

7.5 Stalne i privremene veze 81

7.6 Modemi i ruteri 81

7.7 Šta je još neophodno za rad mreža? 82

7.8 Prednosti računarske mreže 83

8 INFORMACIONI SISTEMI 87

8.1 Šta je informacioni sistem? 87

8.2 Priprema i ulaz podataka 89

8.3 Obrada podataka 89

8.4 Čuvanje i organizacija podataka 90

8.5 Tipovi datoteka 95

9 UPRAVLJANJE PROCESIMA POMOĆU RAČUNARA 101

9.1 Šta je upravljanje procesima? 101

10 INTERNET 107

10.1 Šta je Internet? 107

10.2 Kako je Internet nastao? 107

10.3 Ko je vlasnik Interneta? 108

10.4 Kako se priključiti na Internet? 108

10.5 Usluge Interneta 109

11 RAČUNARI U PRAKSI 111

11.1 U kući 111

11.2 U školi 112

11.3 Na poslu 113

11.4 U politici 113

12 OD ABAKUSA DO RAČUNARA 115

13 ODGOVORI NA PITANJA 121

14 MALI REČNIK RAČUNARSKIH TERMINA 133

INDEKS 147

LITERATURA 151