HTML 4 za neupucene

Deo V


Dodatak


U ovom delu...


Dodatak


Nesto o CD-u

Zbirku Web dokumenata koji su napravljeni da bi vam olaksali snalazenje po materijalima iz ove knjige.
Spisak svih URL-ova pomenutih u knjizi, da biste lakse mogli da pristupite svakom od pomenutih Web izvora.
Interaktivnu verziju recnika strucnih izraza iz ove knjige, koja ce vam pomoci prilikom trazenja svih onih cudnih i bizarnih pojmova koje strucnjaci za Web povremeno koriste
Kopije svih HTML primera, koje mozete lako pronaci na osnovu broja poglavlja.
Sadrzaj knjige s hipervezama koji ce vam pomoci da se snadjete medju mnogim interesantnim i vaznim temama.
Dodatne informacije o odlicnim Web tehnologijama kao sto su okviri, CGI programi i alatke kojima se sluze urednici Web strana i jos mnogo toga.
Zbirku programa Common Gateway Interface (CGI), napravljenih posebno za vas, cime vam pomazemo da poboljsate funkcionalnost sopstvenog Web servera (i cime vam, nadamo se, pruzamo najkvalitetnije primere umeca CGI programiranja).

Kako da koristite Web strane i primere


Datoteke HTML 4 za neupucene

Direktorijum h4d4e
Direktorijume u kojima se nalaze instalacioni programi za besplatne, dostupne i probne verzije programa
Tekstualnu datoteku o Ugovoru o licenci
Datoteku "Read Me"

Tabela A-1 Spisak datoteka iz direktorijuma H4D4E
Datoteka Opis
contact.htm Spisak veza za elektronsku postu, maticnu stranu i stranu o biografijama, za autore i urednike Web strana
copy.htm Vazne informacije koje se odnose na zastitu autorskih prava
etbio.htm Strana s biografijom Eda Tittela
html4dum.htm Maticna strana HTML 4 For Dummies
menu.htm Pogled na citavu kolekciju strana, vidjen iz pticije perspektive
npbio.htm Strana s biografijom Natanye Pitts-Moultis
sjbio.htm Strana s biografijom Stevea Jamesa
wayfind.htm HTML informacije o navigaciji

contents: sadrzi datoteke u kojima je po poglavljima izlistan sadrzaj knjige
examples: sadrzi datoteke u kojima su po poglavljima izlistani primeri iz knjige
extras: sadrzi jedanaest dodatnih poglavlja koji pokrivaju i teme vezane za okvire, CGI i Web alatke
graphics: sadrzi sve slike koje su koriscene na Web stranama HTML 4 For Dummies
h4dftp: sadrzi komprimovanu verziju svih datoteka ... za neupucene
cgi-bin: zbirka programa Applescript, C i Perl CGI, pomenutih u ovoj knjizi
templates: sadrzi skup sablona koji ce vam pomoci da pocnete
urls: sadrzi datoteke u kojima su po poglavljima izlistani URL-ovi iz ove knjige

h4d4e/contents: Datoteka default.htm u poddirektorijumu "contents" sadrzi spisak s hipervezama za naslove svih poglavlja. Pritisnite misem naslov poglavlja i videcete njegov sadrzaj. Ostale datoteke u poddirektorijumu nazvane su chnncont.htm, gde je n dvocifren broj iz intervala od 00 do 09, koji je kljuc za broj poglavlja. Datoteka ch01cont.htm sadrzi listing sadrzaja za poglavlje 1. Najjednostavniji nacin za navigaciju po ovim stranama jeste da poglavlje koje zelite da razgledate izaberete iz datoteke default.htm. Da biste se vratili na spisak s naslovima poglavlja, izaberite "Book Contents" sa slike koja se nalazi u dnu slikovne mape ili iz teksta za navigaciju.
h4d4e/examples: Datoteka default.htm u poddirektorijumu "examples" sadrzi spisak s hipervezama sa naslovima svih poglavlja. Direktorijum "examples" dalje je podeljen na poddirektorijume koji sadrze zasebne primere HTML dokumenata za svako poglavlje. Pritisnite na naslov poglavlja i videcete spisak primera o tom poglavlju. Ako zelite da razgledate odredjeni primer, pritisnite na naziv tog primera. Svaki primer sadrzi listing programa iz knjige i prikazuje kako primer izgleda kada se na kraju prikaze kroz Web citac. Tabela A-2 prikazuje naziv direktorijuma i odgovarajuci broj poglavlja, sa spiskom svih datoteka u direktorijumu, kao i opis HTML-a koji je demonstriran u svakom od primera.

Tabela A-2 HTML primeri      
Naziv direktorijuma(Broj poglavlja) Primer Naziv datoteke Opis
ch04 (poglavlje 4)  ch04ex01.htm  Moja prva HTML strana  
  ch04ex02.htm  Ovo je ISR Maticna strana  
ch06  (poglavlje 6) comment.htm   <!-- ... -->  Oznaka za komentar
  doctype.htm  <!DOCTYPE>  Oznaka tipa dokumenta
  a.htm  <A> ... </A>  Oznaka za sidro
   abbr.htm  <ABBR> ... </ABBR>  Oznaka za skracenicu
  address.htm  <ADDRESS> ... </ADDRESS> Oznaka za adresu 
  applet.htm  <APPLET> ... </APPLET>  Oznaka za Java aplet
  area.htm  <AREA>   Oznaka za oblast slikovne mape
  b.htm  <B> ... </B>   Oznaka za polucrn tekst
  base.htm  <BASE>  Oznaka za bazu dokumenta
  basefont.htm  <BASEFONT>  Oznaka za bazni font
  bdo.htm  <BDO> ... </BDO>  Oznaka za dvosmerni algoritam
  big.htm  <BIG> ... </BIG>  Oznaka za veci tekst
  blockquo.htm  <BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE> Oznaka za blok za navodjenje ili citat
  body.htm  <BODY> ... </BODY>  Oznaka za telo dokumenta 
  br.htm  <BR> Oznaka za novi red
  button.htm  <BUTTON> ... </BUTTON>  Oznaka za dugme na obrascu
  caption.htm  <CAPTION> ... </CAPTION>  Oznaka za naslov tabele i obrasca
  center.htm  <CENTER> ... </CENTER>  Oznaka za centriranje teksta
  cite.htm  <CITE> ... </CITE>  Oznaka za kratak citat  
  code.htm  <CODE> ... </CODE>  Oznaka za tekst koda  
  col.htm  <COL>  Oznaka za kolone u tabeli
  colgroup.htm  <COLGROUP>  Oznaka za grupu kolona u tabeli
  dd.htm  <DD>  Oznaka za listu sa definicijama
  del.htm  <DEL> ... </DEL>  Oznaka za obrisani tekst
  dfn.htm  <DFN> ... </DFN>  Oznaka za definisani pojam
  dir.htm  <DIR> ... </DIR>   Oznaka za listu direktorijuma
ch06  (poglavlje 6) (nastavak) div.htm  <DIV> ... </DIV> Oznaka za podelu dokumenta
  dl.htm  <DL> ... </DL>  Oznaka za listu definicija
  dt.htm  <DT>  Oznaka za listu pojmova definicije
  em.htm  <EM> ... </EM>  Oznaka za naglasen tekst
  fieldset.html  <FIELDSET> ... </FIELDSET> Oznaka za skup polja na obrascu
  font.htm  <FONT> ... </FONT>  Oznaka za stil fonta  
  form.htm  <FORM> ... </FORM>   Oznaka za obrazac  
  frame.htm  <FRAME>  Oznaka za okvir
  frameset.htm  <FRAMESET> ... </FRAMESET>  Oznaka za grupu okvira umetanje okvira u okvire
  h.htm  <H*> ... </H*>  Oznaka za zaglavlja
  head.htm  <HEAD> ... </HEAD>  Oznaka za zaglavlje tela teksta
  hr.htm  <HR>  Oznaka za horizontalnu liniju
  html.htm  <HTML> ... </HTML>  Oznaka za HTML dokument
  i.htm  <I> ... </I>  Oznaka za tekst pisan kurzivom
  iframe.htm  <IFRAME> ... </IFRAME>  Oznaka za umetnuti okvir
  img.htm  <IMG> Oznaka za ubacivanje slike
  input.htm   <INPUT>   Oznaka za unos na obrascu
  ins.htm  <INS> ... </INS>  Oznaka za umetnuti tekst
  isindex.htm  <ISINDEX>  Oznaka za indeks dokumenta
  kbd.htm  <KBD> ... </KBD>  Oznaka za tekst sa tastature
  label.htm   <LABEL> ... </LABEL>  Oznaka za naziv elementa u obrascu
  legend.htm  <LEGEND> ... </LEGEND>  Oznaka za naslov skupa polja
  li.htm  <LI>  Oznaka za element liste
  link.htm  <LINK>  Oznaka za vezu u dokumentu
  map.htm  <MAP> ... </MAP>  Oznaka za koordinate mape slike
  menu.htm  <MENU> ... </MENU>  Oznaka za listu menija
  meta.htm  <META>  Oznaka za metapodatke
  noframes.htm   <NOFRAMES> ... </NOFRAMES>  Oznaka za alternativni okvir
  noscript.htm  <NOSCRIPT> ... </NOSCRIPT>  Oznaka za alternativni sadrzaj koji ne koristi skript
  object.htm  <OBJECT> ... </OBJECT>   Oznaka za objekat 
  ol.htm  <OL> ... </OL>  Oznaka za uredjenu listu
  option.htm  <OPTION>  Oznaka za moguci element izbora
  p.htm  <P>...</P> Oznaka za pasus
  param.htm  <PARAM>  Oznaka za parametre objekta ili apleta
  pre.htm  <PRE> ... </PRE>  Oznaka za preformatirani tekst
  q.htm  <Q> ... </Q>    Oznaka za kratak tekst navoda
  s.htm <S> ... </S> Oznaka za precrtani tekst
ch06  (poglavlje 6) (nastavak) samp.htm  <SAMP> ... </SAMP>  Oznaka za tekst primera
  script.htm  <SCRIPT> ... </SCRIPT>  Oznaka za umetnuti skript
  select.htm  <SELECT> ... </SELECT> Oznaka za izbor na obrascu
  small.htm  <SMALL> ... </SMALL>  Oznaka za mali tekst 
  span.htm  <SPAN> ... </SPAN>  Oznaka za lokalizovanu upotrebu stila
  strike.htm  <STRIKE> ... </STRIKE>  Oznaka za precrtani tekst
  strong.htm  <STRONG> ... </STRONG>  Oznaka za vrlo naglasen tekst
  style.htm  <STYLE> ... </STYLE>  Oznaka za umetnuti stil
  sub.htm  <SUB> ... </SUB>  Oznaka za tekst u indeksu
  sup.htm  <SUP> ... </SUP>  Oznaka za tekst u eksponentu
  table.htm   <TABLE> ... </TABLE>  Oznaka za tabelu 
  tbody.htm  <TBODY> ... </TBODY>  Oznaka za telo tabele 
  td.htm  <TD> ... </TD>  Oznaka za podatke u celiji tabele
  textarea.htm  <TEXTAREA> ... </TEXTAREA>  Oznaka za oblast teksta na obrascu
  tfoot.htm  <TFOOT> ... </TFOOT>  Oznaka za podnozje tabele
  th.htm  <TH> ... </TH>  Oznaka za zaglavlje kolona u tabeli
  thead.htm  <THEAD> ... </THEAD>  Oznaka za zaglavlje tabele
  tr.htm  <TR> ... </TR>  Oznaka za red u tabeli
  tt.htm  <TT> ... </TT>  Oznaka za tekst kao na pisacoj masini
  u.htm  <U> ... </U>  Oznaka za podvuceni tekst
  ul.htm  <UL> ... </UL>  Oznaka za neuredjenu listu
  var.htm  <VAR> ... </VAR>  Oznaka za promenljivu za tekst
ch08 (poglavlje 8)  ch08ex01.htm  Sablon za osnovni dokument  
  ch08ex02.htm  Neuredjena lista  
  ch08ex03.htm  Neuredjena lista ... za neupucene  
  ch08ex04.htm  Dodavanje hiperveza  
  ch08ex05.htm  Informacije u podnozju  
  ch08ex06.htm Veza za Mailto  
ch09 (poglavlje 9)  ch09ex01.htm  Osnovna HTML Tabela    
  ch09ex01.htm  Raspon izmedju redova  
ch10 (poglavlje 10)  ch10ex01.htm  Dodavanje slika  
  ch10ex02.htm  Slike unutar tabele  
ch11 (poglavlje 11)  ch11ex01.htm  TOC veze unutar strane (engl. TOC sadrzaj)  
  ch11ex02.htm  Veze sa eksternim izvorima  
  ch11ex03.htm  Davanje imena Web stranama pomocu oznake <LINK>  
  ch11ex04.htm  Umetanje lista unutar lista  
  ch11ex05.htm  IDG strana "... za neupucene"  
ch12 (poglavlje 12)  ch12ex01.htm  Obrazac za povratne informacije od strane citaoca  
  ch12ex02.htm  Obrazac za zacine  
  ch12ex03.htm  Istrazivanje o uredjaju za pecenje biskvita  
ch13 (poglavlje 13)  ch13ex01.htm  Povezivanje pravila o stilu sa Web stranama  
  ch13ex02.htm  Koriscenje klasa za definisanje stila  
  ch13ex03.htm  W3C-ovi modeli stila  
ch14 (poglavlje 14)  ch14ex01.htm  CERN datoteka mape  
  ch14ex02.htm  NCSA datoteka mape  
  ch14ex03.htm  Navigacija pomocu alternativnog teksta za mapu slike  
  ch14ex04.htm  Klijentska strana mape slike  

Napomena: Najjednostavniji nacin za navigaciju po ovim stranama jeste da iz datoteke default.htm, sa spiska primera datih po poglavljima, izaberete poglavlje, a zatim i sam primer koji zelite da razgledate. Kada zavrsite sa odredjenim primerom, pritisnite dugme "Back" na ekranu Web citaca kako biste se vratili na spisak primera datih po poglavljima, a zatim izaberite "Book Examples" sa dna mapirane slike ili teksta za navigaciju; tako cete se vratiti na spisak sa naslovima poglavlja.
h4d4e/extras: Ovaj direktorijum sadrzi informacije o nekoliko tema vezanih za HTML, za koje smatramo da vam mogu biti interesantne i korisne. Datoteka default.htm ima funkciju sadrzaja za ove strane. Prve strane koje sadrze temu i teoretske stvari prikazane su u tabeli A-3.

Tabela A-3       Ekstra Dodatna poglavlja     
Datoteka  
ex01/default.htm HTML okviri
ex02/default.htm  Prosirivanje sopstvenog Weba: CGI i druge alternative
ex03/default.htm  Dinamicki HTML
ex04/default.htm  Testiranje, Testiranje 1-2-3
ex05/default.htm  Sta misle korisnici?
ex06/default.htm  Alatke ovog zanata: HTML i alatke za objavljivanje na Webu
ex07/default.htm  Uniformno koriscenje UNIX-a
ex08/default.htm  Jos Macintoshevog ludila
ex09/default.htm  Umrezavanje Windowsa
ex10/default.htm  Kutija sa alatkama urednika Web strana: proucavanje primera
ex11/default.htm  Deset glavnih saveta kada odlucujete da li da pravite ili kupujete
glossary/default.htm  Recnik

h4d4e/graphics: Ovo je direktorijum gde su smestene sve slike koriscene u HTML dokumentima sa same strane HTML 4 For Dummies. Kao sto i samo ime implicira, u ovom direktorijumu nalaze se sve .GIF (Graphic Information Files) datoteke slika sa nasih Web strana. Ako smo neku sliku koristili na Web strani (osim ako se ne radi o sablonskim stranama), ovo je mesto gde je mozete pronaci. Sve sto vam dalje mozemo reci jeste "Pomozite sami sebi!"
h4d4e/h4dftp: Da biste na svoj racunar lakse prebacili kolekciju nasih datoteka, na CD-u postoji i Web strana na kojoj cete pronaci sve veze za prebacivanje komprimovanih verzija direktorijuma CGI, H4D4e i templates. Svaki od njih dat je kao arhivska datoteka .zip (za PC), sea.hqx (za Macintosh) i kao .tar (za UNIX), kako biste mogli da ih koristite bez obzira na to koji racunar imate. Tabela A-4 prikazuje listu CGI datoteka sa objasnjenjima, za svaku od komprimovanih arhivskih datoteka, kategorisanu po operativnom sistemu.

Tabela A-4       CGI arhivske datoteke Arhivska datoteka CGI.zip (pisana na programskom jeziku C)   
Skript/Datoteka  Opis
COUNTER-CGI.C skript za brojac
TIME_NOW  prevedeni skript za tekuce vreme
ISMAPPER.C  skript ismapper
ISMAPPER  prevedeni skript ismapper
TIME-CGI.C  skript za tekuce vreme

Arhivska datoteka CGI.sea.hqx (pisana na jeziku Applescript)     
Skript/Datoteka  Opis
COUNTCGI.TXT  datoteka readme za skript za brojac
RIGHT.HTML  tekstualna strana za skript ismapper
MAP_DEFAULT.HTML  probna strana za skript ismapper
MAP.GIF   probna slika za skript ismapper
LEFT.GIF  probna slika za skript ismapper
ISMAP-TEST.HTML  probna strana za skript ismapper
ISMAPPER-AS.CGI.HQX  skript ismapper
COUNTER.ACGI.HQX  skript za brojac
TIME-AS.CGI.HQX  skript za tekuce vreme

Arhivska datoteka CGI.tar (pisana na jeziku Perl)  
Skript/Datoteka  Opis
COUNTER.FORM.HTML  probna strana za skript za brojac
RIGHT.HTML  tekstualna strana za skript ismapper
MAP_DEFAULT.HTML  probna strana za skript ismapper
MAP.GIF  probna slika za skript ismapper
LEFT.HTML  probna slika za skript ismapper
ISMAP-TEST.HTML  probna strana za skript ismapper
ISMAPPER-CGI.PL  skript ismapper
ISMAPPER.LOG  ismapper "log" datoteka
ISMAPPER.CONF  ismapper "conf" datoteka
COUNTER-CGI.PL  skript za brojac
COUNTER.LOG  "log" datoteka brojaca
TIME-CGI.PL  skript za tekuce vreme

h4d4e/cgi-bin: Ovaj direktorijum sadrzi tri poddirektorijuma (Applescript, C i Perl). Svaki od njih sadrzi nekomprimovane verzije odgovarajucih CGI datoteka navedenih u tabeli A-4.
h4d4e/templates: Zarad vaseg zadovoljstva i udobnosti, uvrstili smo i nekoliko jednostavnih sablona kako biste pomocu njih poceli svoju avanturu pisanja HTML dokumenata. Maticna strana direktorijuma, default.htm, detaljno vas vodi kroz svaki od sablona. Poddirektorijum "graphics" u direktorijumu "templates" sadrzi u sebi sve slike koje smo koristili prilikom pravljenja sablona. Kao sto smo vec rekli pomozite sami sebi!
h4d4e/urls: Datoteka default.htm unutar direktorijuma "urls" sadrzi spisak hiperveza za sve nazive poglavlja. Ako zelite da vidite spisak svih URL-ova koji se pominju u datom poglavlju, samo pritisnite na naslov tog poglavlja. Ostale datoteke u podirektorijumu nazvane su chnnurls.htm, gde je n dvocifren broj iz intervala od 00 do 09 koji je kljuc za broj poglavlja. Najjednostavniji nacin za navigaciju po ovim stranama jeste da poglavlje gde se nalaze URL-ovi koje zelite da razgledate izaberete iz datoteke default.htm. Da biste se vratili na spisak s naslovima poglavlja, izaberite "Book URLs" sa slike koja se nalazi u dnu slikovne mape ili iz teksta za navigaciju.

Softver

Tabela A-5       Spisak softvera za HTML 4 For Dummies       
Programski paket  Prodavac Platforma
Visual Page Symantec Win/Mac
SiteCheck  Pacific Coast Software Win/Mac
PageMill 2.0 Adobe  Win/Mac
HomeSite 3.0  Allaire Corporation 95/NT 4.0
BBEdit Demo  Bare Bones Software, Inc. Mac
BBEdit Lite 4.0  Bare Bones Software, Inc.  Mac
NetObjects Fusion 2.0.2  NetObjects, Inc.  Win/Mac
Slika A-1: Maticna strana CD-a.