MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: prof. mr Borislav Hadžibabić
    1Mikroračunari
    528 str. (2009 god.)
    Cena: 2.300,00 DIN