MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: prof. dr Goran Dikić
    1Osnove teorije automatskog upravljanja
    200 str. (2011 god.)
    Cena: 2.300,00 DIN