MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: mast. inž. Aleksandar Simović
  1E-bankarstvo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
  158 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  2E-trgovina - Priručnik
  136 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  3Elektronsko bankarstvo – Priručnik
  136 str. (2014 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  4Osnovi elektronskog poslovanja – Priručnik
  110 str. (2016 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN