Autor: dipl. maš. inž
1Kompjuterske skraćenice
272 str. (2006 god.)
Cena: 300,00 DIN
2Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u programu Solid Edge
440 str. (2010 god.)
Cena: 1.700,00 DIN
3Programiranje CNC mašina: FeatureCAM
352 str. (2015 god.)
Cena: 1.600,00 DIN