MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: dipl. maš. inž
  1Kompjuterske skraćenice
  272 str. (2006 god.)
  Cena: 300,00 DIN
  2Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u programu Solid Edge
  440 str. (2010 god.)
  Cena: 1.700,00 DIN
  3Programiranje CNC mašina: FeatureCAM
  352 str. (2015 god.)
  Cena: 1.600,00 DIN