MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Vukašin Mihajlović
  1Bol: fizioterapijski pristup
  275 str. (2015 god.)
  Cena: 1.710,00 DIN
  2Terapijski fizikalni modaliteti
  522 str. (2011 god.)
  Cena: 5.000,00 DIN