MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Vuk Karadžić
  1Biblija - Sveto pismo Starog i Novog zaveta, 17 x 25
  1300 str. (2008 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN
  2Izabrana dela - Vuk Karadžić
  378 str. (2012 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  3Srpske narodne pripovijetke
  486 str. (2017 god.)
  Cena: 900,00 DIN