MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Vladimir Čolović
  1Međunarodno osiguranje autoodgovornosti
  197 str. (2007 god.)
  Cena: 864,00 DIN
  2Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete
  366 str. (2010 god.)
  Cena: 600,00 DIN
  3Stečajno pravo
  270 str. (2007 god.)
  Cena: 972,00 DIN