MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Tomislav Stojanović
  1Biohemija čoveka 1: Odabrana poglavlja: Uvod u biohemiju, Termodinamika, Enzimi
  99 str. (2013 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  2Biohemija čoveka 2: Odabrana poglavlja: Kofaktori enzima, vitamini
  113 str. (2013 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN