MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Svetomir Dimitrijević
  1Fizika 6, radna sveska sa dnevnikom laboratorijskih vežbi iz fizike
  80 str. (2011 god.)
  Cena: 790,00 DIN
  2Fizika, radna sveska sa dnevnikom laboratorijskih vežbi iz fizike za 7. razred
  91 str. (0000 god.)
  Cena: 790,00 DIN
  3Luj de Broj i kvantna fizika
  96 str. (2002 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  4Metodička zbirka pitanja, zadataka i laboratorijskih radova iz fizike za 2. razred zdravstvene, farmaceutske i veterinarske struke
  212 str. (2006 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  5Metodička zbirka pitanja, zadataka i laboratorijskih radova iz fizike za 3. razred zdravstvene, farmaceutske i veterinarske struke
  202 str. (0000 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  6Metodička zbirka pitanja, zadataka i laboratorijskih radova iz fizike za 4. razred zdravstvene, farmaceutske i veterinarske struke
  223 str. (2006 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  7Metodička zbirka pitanja,zadataka i laboratorijskih radova iz fizike za 1. razred zdravstvene,veterinarske i farmaceutske struke
  197 str. (2006 god.)
  Cena: 880,00 DIN