MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Sanja Mitrović
    1Medicinska mikrobiologija: udžbenik za studente medicine
    840 str. (2019 god.)
    Cena: 4.900,00 DIN