MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Prof dr Živorad Petrović
  1Poslovna matematika
  299 str. (2012 god.)
  Cena: 1.375,00 DIN
  2Statistika: Savremeni pristup
  203 str. (2013 god.)
  Cena: 1.375,00 DIN