MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Nataša Mrvić-Petrović
    1Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete
    366 str. (2010 god.)
    Cena: 600,00 DIN