MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Mr Svetlana Ristović
    1Policijski menadžment u suzbijanju kriminaliteta
    0 str. (2006 god.)
    Cena: 620,00 DIN