MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Mr Jelena Kovačević
  1Aktivna galaktička jezgra i njihovi emisioni regioni
  86 str. (2010 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  2Engleski dvosmerni rečnik: Knjiga + CD
  1320 str. (2003 god.)
  Cena: 3.100,00 DIN
  3Engleski jezik - početni 1: Knjiga + radna sveska + CD
  192 str. (2003 god.)
  Cena: 3.100,00 DIN
  4Nemački dvosmerni rečnik, Knjiga + CD
  1320 str. ( god.)
  Cena: 3.100,00 DIN