MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Miloš Kovačević
  1Lingvostilistika književnog teksta
  382 str. (2012 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  2Osnove programiranja u MATLaB-u, zbirka zadataka
  372 str. (2010 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  3Srpski jezik pod lupom nauke
  254 str. (2017 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  4Srpski pisci u ozračju stilistike
  366 str. (0000 god.)
  Cena: 990,00 DIN
  5Stil i jezik srpskih pisaca
  303 str. (2015 god.)
  Cena: 1.840,00 DIN
  6Кроз синтагме и реченице
  261 str. (2015 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  7О реченици и њеним члановима
  231 str. (2015 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  8Стилистика и граматика стилских фигура
  380 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN