Autor: Michael Dawson
1Python: uvod u programiranje, Prevod 3. izdanja
424 str. (2010 god.)
Cena: 1.500,00 DIN