Autor: Marty Nachel
1Pivo: za neupućene, prevod 2. izdanja
384 str. (2017 god.)
Cena: 1.400,00 DIN