MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Manastir Kaona
  1Akatisti sa žitijama za mesec april
  587 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  2Akatisti sa žitijama za mesec avgust
  655 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  3Akatisti sa žitijama za mesec januar
  624 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  4Akatisti sa žitijama za mesec Jul
  671 str. (2015 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  5Akatisti sa žitijama za mesec maj
  632 str. (2015 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  6Akatisti sa žitijama za mesec mart
  632 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  7Akatisti sa žitijama za mesec novembar
  632 str. (2015 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN