MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Ivan Aleksić
  1Geodetski premer - zbirka rešenih zadataka
  328 str. (2009 god.)
  Cena: 2.800,00 DIN
  2Koncepti mreža u geodetskom premeru
  725 str. (2008 god.)
  Cena: 2.100,00 DIN
  3Praktična geodezija
  746 str. (2007 god.)
  Cena: 2.100,00 DIN