MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Isak Adizes
  1Idealan menadžer: Zašto ne možete biti idealan menadžer i šta možete da uradite tim povodom
  207 str. (2008 god.)
  Cena: 1.512,00 DIN
  2Kako upravljati u vreme krize i kako je, pre svega izbeći
  88 str. (2009 god.)
  Cena: 648,00 DIN
  3Menadžment za kulturu
  132 str. (2006 god.)
  Cena: 540,00 DIN
  4Moć suprotnosti
  168 str. (2016 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  5Stilovi dobrog i lošeg upravljanja
  221 str. (2009 god.)
  Cena: 1.850,00 DIN
  6Težnja ka top formi
  238 str. (2007 god.)
  Cena: 850,00 DIN
  7Upravljanje promenama
  262 str. (2008 god.)
  Cena: 1.700,00 DIN
  8UPRAVLJANJE PROMENAMA, dopunjeno i revidirano izdanje
  272 str. (2017 god.)
  Cena: 1.970,00 DIN
  9Upravljanje životnim ciklusima preduzeća
  424 str. (2009 god.)
  Cena: 1.900,00 DIN