MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Ilija Babić
  1Građansko pravo. Knj. 2, Stvarno pravo
  367 str. (2012 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  2Građansko pravo. Knj. 3, Nasledno pravo
  348 str. (2017 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  3Građansko pravo. Knj. 4, Obligaciono pravo opšti deo
  579 str. (2016 god.)
  Cena: 1.309,00 DIN
  4Građansko pravo. Knj. 4, Obligaciono pravo: ugovori građanskog prava
  386 str. (2017 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  5Komentar Porodičnog zakona: prema stanju zakonodavstva od 1. februara 2012. godine
  879 str. (2014 god.)
  Cena: 1.500,00 DIN
  6Komentar Zakona o nasleđivanju sa odabranom sudskom praksom i prilozima: 4. izmenjeno i dopunjeno izdanje
  821 str. (2013 god.)
  Cena: 1.900,00 DIN
  7Nasledno pravo
  318 str. (2011 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  8Osnovi imovinskog prava: uvod u građansko pravo i stvarno pravo
  376 str. (2010 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  9Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo: priručnik za pravosudni ispit
  531 str. (2016 god.)
  Cena: 1.309,00 DIN
  10Zbirka propisa iz porodičnog i naslednog prava : prema stanju zakonodavstva od 21. decembra 2015. godine
  394 str. (2016 god.)
  Cena: 900,00 DIN