Autor: Garrett Grolemund
1R za statističku obradu podataka
510 str. (2017 god.)
Cena: 2.800,00 DIN