Autor: Ed McCarthy
1Vino za neupućene
416 str. (2005 god.)
Cena: 1.290,00 DIN
2Vino za neupućene, prevod 4. izdanja
400 str. (2009 god.)
Cena: 1.400,00 DIN