MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Dragan Milićev
  1Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom
  268 str. (2001 god.)
  Cena: 880,00 DIN
  2Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++
  480 str. (1995 god.)
  Cena: 1.980,00 DIN
  3Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  216 str. (2001 god.)
  Cena: 990,00 DIN
  4Osnovi računarske tehnike: Projektovanje uređaja, zbirka rešenih zadataka
  389 str. (2014 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN