MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Doguhan Uluca
    1Angular 6 od osnovnih do poslovnih veb aplikacija
    518 str. (2018 god.)
    Cena: 2.200,00 DIN