Autor: Doguhan Uluca
1Angular 6 od osnovnih do poslovnih veb aplikacija
518 str. (2018 god.)
Cena: 2.200,00 DIN