MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Bratislav Đokić
    1Komentar Zakona o lokalnoj samoupravi: sa objašnjenjima za primenu, sudskom i upravnom praksom
    363 str. (2009 god.)
    Cena: 990,00 DIN