MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Branislav Pavić
  1Mikroračunari
  528 str. (2009 god.)
  Cena: 2.300,00 DIN
  2Mikroračunari – Priručnik
  160 str. (2016 god.)
  Cena: 1.950,00 DIN
  3Mikroračunari – Zbirka zadataka
  228 str. (2006 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  4Projektovanje baza podataka i aplikacija – Access 2013
  186 str. (2015 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  5VB.NET – Priručnik
  195 str. (2015 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN