MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Boris Marović
  1Osiguranje: ekonomski principi
  364 str. (2013 god.)
  Cena: 1.100,00 DIN
  2Osnovi osiguranja i reosiguranja
  503 str. (2009 god.)
  Cena: 2.800,00 DIN