MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Božo Milošević
  1Organizacija rada u globalnoj tranziciji
  244 str. (0000 god.)
  Cena: 710,00 DIN
  2Organizacija rada u globalnoj tranziciji - prilozi Sociologiji organizacije
  244 str. (2013 god.)
  Cena: 800,00 DIN
  3Sociološki temati: o radu, obrazovanju i kulturi
  418 str. (2016 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN