Vaša korpa
(prazna je)
  Napredna pretraga

  (veća slika)

  Bez ljubavi nema života
  Pouke za duhovni život, saveti za lečenje bolesti, reči sv. Isaka Sirina

  Autor: Otac Tadej Vitovnički
  Strana: 248 [više detalja] (ћирилица | latinica)
  Oblast: PravoslavljeСтарциТадеј Витовнички | PravoslavljeДуховне поукеСтарац Тадеј

  Nova knjiga o starcu Tadeju još jednom ga pokazuje kao istinskog svedoka pravoslavnog isihastičkog predanja i kao čovek koji je umeo da svojim savremenicima prenese živu reč utehe. Time je otac Tadej dokazao da Pravoslavlje ima neiscrpni potencijal obnavlljanja čak i u vremenima koja na prvi pogled izgledaju beznadežno.

  Pouka oca Tadeja nikada dosta. I ova, nova knjiga o njemu, dopunjena savetima njegovog duhovnog sina, starca Joila, pokazuje da naš život zavisi od naših pomisli i od čuvanja srca neuprljanog blatom ovog sveta. Kako žveti i raditi u vrevi, a ostati trezvenouman i tihovatelj? Praktična uputstva onoga koji je dar umno-srdačne molitve upoznao preko učenika Optine pustinje, starca Amvrosija (Kurganova).

  Sadržaj

  Starac Tadej Vitovnički
  POMIRI SE SA SOBOM I POMIRIĆE SE SA TOBOM I NEBO I ZEMLJA
  Saveti za hrišćanski život

  Carstvo Božije je u unutra u nama, 5
  Zadatak Hrišćana na zemlji, 5
  Gospod je svuda i u svemu, 5
  O neposlušnosti, 5
  O smirenju, 6
  O krotosti, 6
  Roditelji su svetinja, 6
  Duh se hrani mislima, telo – hranom, 6
  Ako se sami ne smirimo, Gospod neće prestati da nas smirava, 6
  Pazi se lažnog duhovnog mira, 6
  Spasavamo se samo milošću Božijom, 7
  Pažnja mora da bude u svemu, 7
  He radimo ljudima, radimo Bogu, 7
  Nebeskom životu se učimo ovde na zemlji, 8
  Ponizi sebe i videćeš slavu Božiju u sebi, 8
  Radost je najveća blagodarnost Bogu, 8
  Veliko dobro ili veliko zlo – sve zavisi od naših misli i želja, 8
  Koliko se duša smiri, toliko joj se otkrivaju tajne nebeske, 9
  O grehu, 9
  O pobedi nad zlom, 9
  Gordi smo i zbog toga mnogo patimo, 9
  Kakve su nam misli, takav nam je život, 9
  Svaki posao je Božansko delo, 10
  U nama dela Božanska moć, 10
  Volimo Gospoda kao što volimo roditelje, 10
  O sabiranju i čuvanju uma, 10
  Kada je najkritičnije, Gospod spasava, 11
  O poslušanju, 11
  O duhovnoj pažnji, 11
  O strahu Božijem, 11
  Čuvaj svoj mir, 12
  Predaj sve u ruke Gospodnje, 12
  O istinskoj slobodi, 12
  Svaki posao radi od srca, 12
  Izmirimo se sa svima, 12
  Učimo se molitvi, 13
  Disciplina u molitvi, 13
  Molitva je delanje uma, 13
  Približujmo se srcem Gospodu, 13
  Prekinimo misleni rat sa drugima, 14
  Gospod nas teši kada nam je to najpotrebnije, 14
  Uposli um svoj, 14
  Najveća smo prepreka mi sami sebi, 15
  O uzdržanju u braku, 15
  Žena treba da bude poslušna mužu, 15
  Roditelji i deca, 16
  Na zemlji širiti raspoloženje Neba, 16
  O vaspitanju dece, 16
  Od tih zlih misli nemamo mira ni mi ni drugi, 17
  Pomisli stvaraju disharmoniju među ljudima, 17
  Saveti ženi o mužu koji pije, 17
  O mislenom ropstvu, 18
  O mislenom opterećenju, 18
  O mladosti i starosti, 18
  He žalostiti druge, 18
  Savršenstvo hrišćanskog života – u krajnjem smirenju, 19
  Čovek strada na daljinu od nečije tuge, 19
  Kako prekinuti misleni rat sa drugima, 19
  Ceo svet je mali za čoveka, 20
  U Hristu smrt više ne postoji, 20
  Budimo mirni, tihi, krotki, blagi i plemeniti, 20
  Molimo se Gospodu da nas očisti od svake zle pomisli, 20
  Mirne misli – miran život, 21
  Bog je život svake tvari, 21
  Usavršavanje započinje na zemlji, a nastavlja se u večnosti, 21
  Ko ima mir Božiji u sebi, zna da je Gospod pobedio smrt, 22
  Nikada ne treba očajavati, 22
  Loše misli stvaraju disharmoniju u svetu, 22
  Telesni i duhovni život, 23
  Tvorac nije jedne prirode sa tvarju, 23
  Srce je duhovno središte čoveka, 23
  Svaki posao je molitva, 23
  Smirenom čoveku otkriva se Bog, 24
  O mislenim „podstanarima“, 24
  Učenje o reinkarnaciji je laž, 24
  Čovekove misli utiču na svu tvar, 24
  Bog dejstvuje u nama, 25
  Gresi predaka koji Ga mrze padaju na njihovo potomstvo, 25
  Živi primer je vredniji od hiljadu reči, 26
  Svi čeznemo za večnim životom i apsolutnom ljubavlju, 26
  Bogu radimo, a ne ljudima, 26
  Ispravimo život svoj pokajanjem, 27
  O veri, 27
  Čovekove misli zrače na sve i sva oko njega, 27
  Čovek – krojač svoje sudbine, 27
  Teško je zadobiti smirenje, 28
  Koliko si ljuta, toliko si gorda, 28
  O mislenom ratu, 28
  Poučavati druge od srca, 28
  Treba unositi u svoj organizam dovoljno kiseonika, 29
  Molitva – hrana duše, 29
  O odvikavanju od pušenja, 29
  Reč roditelja je svetinja, 29
  He odlagati pokajanje, 30
  Život je kratak, ali mnogo nam je dato i zadato, 30
  Presveta Bogomajka – Molitvenica za rod ljudski, 30
  O demonima, 31
  O svekrvi i snaji, 31
  O molitvi, 31
  Za bavljenje Isusovom molitvom neophodan je iskusan duhovni rukovoditelj, 32
  Kako steći istinsku molitvu, 32
  Sve što radiš radi od srca, 32
  Pomiri se sam sa sobom i pomiriće se sa tobom i nebo i zemlja, 33
  Izmirimo se sa svima – bližnjima, daljnjima, upokojenima, 33
  O fizičkom i duhovnom ubistvu, 34
  Bog prima i našu nameru, 34
  Moliti se za one kojima smo učinili zlo i one koji nam čine zlo, 34
  Mir sa Bogom, mir sa vasionom, 34
  Bog se otkriva smirenima i krotkima srcem, 35
  Ono što je duhovno može razumeti samo onaj koji živi duhovnim životom, 35
  Gospod je tajna našega života, 35
  Gospod traži i pronalazi kroz mnoge nevolje i patnje naše, 36
  O dve vrste duhovnog mira, 36
  Gospod je u srcu čovekovom, 37
  Gospod je neprestano sa nama, ne bojmo se!, 37
  Sve čezne za ljubavlju Božijom, 38
  Svi ljudi čeznu za Bogom, 38
  Darove Božije upotrebljavati na dobro, 38
  Misleni i fizički rat, 38
  O borbi protiv pomisli, 39
  Svi ljudi su obdareni darovima Božijim, 39
  Dar Božiji i saradnja čovekova, 39
  Bog je Svetlost, 40
  Bog revnitelju daje blagodat, 40
  O tajni smirenja, 40
  Svi smo u borbi na ovoj zemlji, 40
  Čuvaj se lažnog mira, 41
  O lukavosti neprijatelja našeg spasenja, 41
  O molitvi za đavoimane, 42
  O Crkvi i sveštenstvu, 42
  He spasavaju nas dela, već milost Božija, 42
  Mir srca, 43
  O neophodnosti duhovne pažnje, 43
  O maloverju, 43
  O poslušnosti volji Božijoj, 44
  Gospod nas nikada ne ostavlja, 45
  Smiren čovek, 45
  Sve što je dobro u nama, od Boga je, 46
  Poslušanje mora da se izvrši, 46
  O duhovnoj pažnji, 47
  Jedini istiniti oslonac je Gospod, 47
  Bog je jedini oslonac čoveka, 48
  Teško je naći jednomišljenika u životu, 48
  Krotost i smirenje, 49
  Bez molitve nema spasenja, 49
  Čim misleno izađemo iz Boga, duhovno umiremo, 49
  Ako stradamo, Bog nas voli, 50
  Smisao našeg života – povratak u naručje Božije, 50
  Bez ljubavi nema života, 50
  LJubav je najjače oružje, 50
  Kako čuvati mir duševni, 50
  Kako pobediti tugu, 51
  O samopoznanju i neosuđivanju, 51
  Kako pobediti gnev u sebi, 51
  O zadobijanju vrline, 51
  Savršena smrt – umrtvljenje svoje volje kroz poslušnost, 51
  Radost – najveća blagodarnost Bogu, 52
  Ugledajmo se na ptice Božije, 52

  KAKAV JE NAŠ ODNOS PREMA BLIŽNJIMA,
  TAKAB JE I NAŠ ODNOS PREMA BOGU

  Jedino nas Gospod nikada neće ostaviti, 53
  Sve biva po Promislu Božijem, 53
  Jedina uteha je u Gospodu, 53
  Istinsko pokajanje – obnova i promena našeg života iz osnova, 54
  Bog želi da neprestano budemo sa NJim, 54
  Čovek je stvoren za opštenje sa Bogom, 54
  Moramo iz korena da promenimo svoj život, 54
  Oblagodaćenoj duši demoni nemaju pristupa, 55
  Gospode, izbavi me od zaboravnosti!, 55
  Budimo dobri prema drugima i u mislima, 55
  He odgovarati zlom na zlo, 56
  Carstvo Hristovo i naše nije od ovoga sveta, 56
  Bog želi da se celokupno naše biće sjedini sa NJim, 56
  Smiren čovek zrači Carstvom Nebeskim, 57
  Priprema za Carstvo Nebesko, 57
  Um treba stalno da se moli, 57
  Dugotrpljenjem spasavajte duše svoje, 57
  O dejstvu misli, 58
  O unutrašnjem miru, 58
  Kada se naše misli opuste, odmara se i telo, 58
  Gordi ne mogu da uđu u Carstvo Nebesko, 58
  Bog je milostiv i krije od nas našu budućnost, 59
  Kako savetovati drugog, 59
  Carstvo Nebesko stiče se već ovde, 59
  Čas u raju, čas u paklu, 59
  Kroz mnoge nevolje valja nam ući u Carstvo Nebesko, 60
  O zavisti, 60
  Kakav je naš odnos prema bližnjima, takav je i naš odnos prema Bogu, 60
  Sve može da bude molitva, 60
  O pristupanju Svetom Pričešću, 60
  O zemaljskom i Božanskom miru, 61
  Gospod ništa ne nameće, 61
  Gospod dopušta da stradamo da se ne bismo vezali za ovaj svet, 61
  Bojimo se zato što nemamo poverenja u Gospoda, 61
  Otkrivenje tajni Božijih daje se samo smirenima, 62
  Raj se stiče ovde na zemlji, 62
  Istinski post, 63
  O velikom iskušenju, 63
  Potrudimo se da steknemo karakternu osobinu Hristovu, 63
  Odricanje od sebe – put ljubavi Gospodnje, 63
  O strahu Božijem, 63
  O duhovnoj borbi, 64
  Samo je Bog mogao da nas spasi, 64
  O mislenom ratu, 64
  Savršenstvo hrišćanskog života, 65
  O slobodi u Hristu, 65
  Mora se oprostiti od srca, 65
  O griži savesti, 66
  Ko je sjedinjen sa Gospodom, ima mir u sebi, 66
  Mislena borba je neprestana, 66
  Potpuno se predati Gospodu, 66
  O pobedi nad zlom, 67
  Niko nam drugi, osim Gospoda, ne može dati mir na ovoj zemlji, 67
  Na zemlji širiti atmosferu Neba, 67
  Slaviti Gospoda vo vjeki, 67

  Raba Božija Dobrila
  JEDNO SEĆANJE NA STARCA TADEJA
  Uvod, 68

  SAVETI OCA TADEJA
  O ZDRAVLJU I LEČENJU BOLESTI

  O raku i lečenju raka, 72
  Lečenje bolesti tamjanom, 74
  Deterdžent za sudove i prašak za veš su opasni po zdravlje, 74
  Jesti što više svežeg voća i povrća, 75
  O lečenju čira, 75
  O lečenju različitih bolesti, 75
  O lečenju upala, 76
  O lečenju šećerne bolesti, 77
  O lečenju obolelih živaca, 77
  O lečenju reume, spondiloze, artritisa, 77
  He jesti smrznutu hranu, 78
  Kuvati ručak svaki dan, 78
  Kupovati neprskano voće i povrće, 79
  O lečenju hormonalnih problema, 79
  O lečenju SIDE, 79
  Lečenje visokog pritiska, 79
  Čaj protiv raka, 80
  Lečenje bronhitisa, 80
  Protiv otrova i ujeda zmije, 80
  Lečenje obolele ruke ili noge, 80
  Lečenje obolelih bubrega, srca i otoka, 80
  O lečenju nervnih bolesti, 81
  O lečenju obolele jetre, 81
  O lečenju proširenih vena, 81
  O lečenju žulja na nozi, 81
  Skidanje temperature prilikom upale pluća, 82
  Lečenje vode u plućima, 82
  Lečenje visokog pritiska, 82
  Za rađanje dece, 82
  O lečenju tuberkuloze, 82
  O operacijama, 83
  Ishrana, 83
  Lečenje alkoholičara, 83
  Lečenje od narkomanske zavisnosti, 83
  O blagotvornosti vina, 84
  He treba vaditi krajnike, 84
  O lečenju stomačnih problema, 84
  Lečenje bolesnih sinusa, 84
  „Sunčani splet“, 84

  POUKE STARCA TADEJA O RAZLIČITIM
  PITANJIMA HRIŠĆANSKOG ŽIVOTA

  Boga ima, 85
  Vera pravoslavna je jedina prava vera, 85
  Sudbina Jevreja i Srba, 85
  Kazna Božija zbog grehova, 85
  Mnogi Srbi prevedeni su u katolicizam pod prisilom, 85
  Da smo se molili Bogu, imali bismo pravog narodnog vođu, 86
  Stradamo zbog grehova svojih, 86
  He treba se baviti politikom, 86
  Molite se Bogomajci, 87
  Nekada i sada, 87
  He treba raditi na crkvene praznike, 87
  O pušenju, 87
  Smehom se suprotstavljati brigama, 89
  Roditelji i deca, 90
  He prodajte nasledstvo, 90
  O nošenju crnine, 90
  Teška sudbina Srpskog naroda, 91
  O Svetom Pričešću, 91
  O slavljenju krsne slave, 92
  He baviti se politikom, 92
  Gospod Isus Hristos plače za Srbima, 93
  Dinastije, 93
  O čitanju romana, 93
  O krađi, 93
  O spaljivanju mrtvih, 94
  He idite kod vračara, 94
  O duhovnom životu, 94
  Boga treba voleti iznad svega i svih, 95
  O bogatstvu, 96
  Ogovaranje, 96
  Jame u Hrvatskoj, 96
  Sai Baba – prevara, 97
  O korisnosti čistog vazduha, 97
  Jesti samo domaće uzgajani paradajz, 97
  O korišćenju deterdženta, 98
  Isusova molitva, 98
  Duše poginulih vojnika, 99
  O gledanju televizije, 99
  Kada se rađaju muška, a kada ženska deca, 99
  Značaj mira i sloge u porodici, 99
  Korišćenje mobilnog telefona je štetno za zdravlje, 100
  Samoubistvo je smrtni greh, 100
  Nađene pare – vratiti vlasniku ili dati crkvi, 101
  Krađa, 101
  Gospod je svugde i uvek prisutan, 101
  Ko traži pomoć od Gospoda, dobija je, 101
  Prenosim ljudima što mi Gospod kaže, 101
  O braku, 102
  O poslednjim vremenima, 103
  Treći svetski rat, 103
  Kraj sveta, 103
  Abortus je ubistvo, 103
  Sijajuće lice oca Tadeja, 104
  Poslušnost roditeljima, 105
  O sudbini, 106
  Post, 107
  Praštanje greha, 107
  Bogomajka, 107

  IZ RAZGOVORA SA JEDNIM MONAHOM, 108
  O molitvi, 108
  O unutarnjem miru, 110
  Unutarnja molitva, 111
  Stajanje pred Gospodom, 112
  Bogoopštenje, 113
  Sayercanje (sagleda-va-nje), 114
  O strogosti, 115
  Atmosfera neba i atmosfera pakla, 115
  O propovedanju, 116
  O čistoti srca, 117

  REČI PREPODOBNOG ISAKA SIRINA
  (u prevodu Starca Tadeja Vitovničkog), 119

  Otac Joil
  NE IGRAJMO SE VEČNIM SPASENJEM
  Duhovni razgovori i pouke, 171
  O isceljivanima kod Svetog Vasilija, 171
  Izvodi iz razgovora na razne teme, 180
  O pušenju, 182
  O postu, 182
  Nešto o gatarama i vračarama, 188
  O molitvi i očišćenju srca, 189
  O postu, 190
  O ispovesti, 197
  O pušenju, 198
  Sveta Tajna Pričešća, 208
  O bolesti - savetima lekara, 209
  O postu, 209
  O abortusu, 210
  O gordosti, 211
  Čuda u prirodi, 215

  Srbine, preni se vjerom!
  Razgovor sa o. Joilom, 223
  O postu, 228
  Ispovijest, 229
  Pričešće, 230
  O pušenju, 230
  O abortusima, 231
  Brak i porodica, 231
  O gatarama i vračarama, 233
  Bolesti, 233

  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Bez ljubavi nema života
  Izdavač: Obraz Svetački/Očev Dom
  Strana: 248
  Povez: tvrdi
  Pismo: ćirilica
  Format: 12,5 x 17,5 cm
  Godina izdanja: 2011
  ISBN: 978-86-84595-44-9

  Cena:
  650,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  6,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  011/3055010
  +381 11 3055010

  Kupci koji su kupili ovu knjigu kupili su i:

  Mir i radost u Duhu Svetom
  Cena: 850,00 DIN

  Blagoslovi dušo moja Gospoda - tumačenje Psaltira - 2. izdanje
  Cena: 1.200,00 DIN

  Suze za svet
  Cena: 990,00 DIN

  Pravoslavna asketika za mlade
  Cena: 450,00 DIN

  Ljubav prema Bogu i ljubav Božija – knjižica (meki povez)
  Cena: 450,00 DIN

  Vaša istorija (stavke koje ste pogledali)

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima


  © 1984-2015 Mikro knjiga