MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 6 puta
  veću sliku


  Put leptira: rodno senzitivni pristup bolestima zavisnosti
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Knjiga je namenjena ženama koje su razvile bolesti zavisnosti (zavisnost od alkohola, drugih psihoaktivnih supstanci, kao i nehemijskih zavisnosti, kao što je patološko kockanje, zavisnost od interneta, kupovine i sl.), kao i njihovim bližnjima.

  Knjiga Put leptira namenjena je ženama koje su se pre deset minuta zaklele da više neće uzimati psihoaktivne supstance, onima koje se trenutno opraštaju od njih, onima koje leže u bolnici zbog posledica svog zavisničkog života, onima koje su napustile svoje porodice. Ženama koje su prihvatile lečenje i aktivno učestvuju u njemu. Onima koje su već godinama u uspešnoj apstinenciji, ali još uvek osećaju da nešto nedostaje. Ženama koje su recidivirale, koje su u kolebanju da čvrsto prigrle ili napuste lečenje i da nastave dalje sa uzimanjem PAS-e. Onim ženama koje su direktno iskusile teškoće zavisnosti i onima, koji su kroz mnoge padove, prolazili skupa s njima. Naravno da je mogu čitati i žene koje su ubeđene da nemaju problem i da njihovo (ne)pijenje alkohola ne povređuje druge ljude. Dakle, namenjena je ženama koje su se direktno kroz lično iskustvo, kao i ženama koje su se kroz iskustvo nekoga iz svog okruženja suočile sa problemom uzimanja PAS-e.

  U kojoj god od pomenutih žena se prepoznaš, svaka od njih se bori svakodnevno, sa različitim intenzitetom osećanja izgubljenosti i nesigurnosi.


  Sadržaj

  Predgovor, 7
  Put leptira, 17
  Uvod i jedno pitanje: Gde si sada?, 23
  Pre svega, moraš nešto i (sa)znati, 27
  Kako si razvila zavisnost?, 53
  Zašto žene postaju zavisnice?, 57
  Vremeplov, 65
  Kako bolest napreduje, tako se i ličnost menja, 69
  Posledice, 81
  Šta je tvoje dno?, 93
  Put oporavka, 97

  FAZA PRVA:
  Šok spasavanja tvog života, 108

  FAZA DRUGA: TRANZICIJA
  Izlazak Leptira iz čaure, 110

  FAZA TREĆA: RAST NOVE SLIKE O SEBI
  Ogledanje u očima realnosti, 112
  KRIZE U TERAPIJSKOM PROCESU, 113
  RECIDIV, 124
  MREŽA, NETWORK ZNAČAJNI DRUGI, 133
  ŠTA Ml OPORAVAK NUDI - MOJA DŽEPNA LISTA, 137
  KAKO MOŽEŠ NAUČITI DA RAZUMEŠ SEBE I DRUGE?, 139
  PUTEVI ZBLIŽAVANJA, UČENJA O SEBI I DRUGIMA -
  ZADACI KOJI Tl MOGU U TOME POMOĆI, 144
  365 LINIJA ZA TVOJA OSEĆANJA, 145

  I za kraj, 147
  REFERENCE, 151

  Predgovor

  Kako se termin „recenzija" može shvatiti kao kritički prikaz dela, ocena ili stručno prikazivanje, odlučiću se za ovo poslednje značenje. U prvom redu, јег sam bila član tima kome pripadaju autorke ovog dela, te nas zbližava zajedničko iskustvo u radu na bolestima zavisnosti, svakako veoma specifično.

  Problematika bolesti zavisnosti je veoma zastupljena u većini društvenih sistema, ali ovde je opisana ona koja se odnosi na našu sredinu; posebnu vrednost ove knjige daje izbor rodne populacije zavisnih osoba radi se о ženama koje su podlegle ovom oboljenju. Autorke, takođe žene, brzo nas obaveštavaju na koga se odnose ovi redovi:

  Ova knjiga je namenjena ženama koje su se рге deset minuta zaklele da više neće uzimati psihoaktivne supstance... onima koje se trenutno opraštaju od njih, onima koje leže u bolnici zbog posledica svog zavisničkog života, onima koje su napustile svoje porodice... Ženama koje su prihvatile lečenje.... Onima koje su već godinama и uspešnoj apstinenciji. Ženama koje su recidivirale, a možda najviše onima којe su u konfliktebanju da čvrsto prigrle ili napuste lečenje i da nastave dalje sa uzimanjem PAS-e. I onima, koji su kroz mnoge padove, prolazili skupa s njima. Naravno da јв mogu čitati i žene koje su ubeđene da nemaju problem i da njihovo (nelpijenje alkohola ne povređuje druge Ijude. Prijatelji čiji su bližnji razvili bolest zavisnosti..." Sve navedeno ..odnosi se na zavisnost od alkohola i svih drugih psihoaktivnih supstanci, kao i na nehemijske zavisnosti (kockanje, zavisnost od interneta, igrica, kupovine, itd.)".

  Uvod
  U ovom delu knjige, koji nosi naziv „Put leptira", na metaforičan način je opisano nastajanje oboljenja zavisnosti, od samog motiva nepoznavanja sebe i želje za samoostvarenjem, traženja
  sopstvenog identiteta, što vodi u nepoznato, stvaranja navike i lutanja pod njenom senkom, straha od oslobađanja do skorog odustajanja i vraćanja u stanje „lutke" učaurenu nemoć koja vodi u laganu smrt. Nije čudno što se kaže da je alkoholizam lagani suicid. A onda život koji je jači od svega, u svom pobedonosnom hodu, šalje svetlost da traga za leprirovim krilima i piše mu poruke da nedostaje svojim najdražima, izvodeći ga iz ropstva zavisnosti. Leptir tada izlazi, oprljenih krila, ali svetlost života ga zalečuje. Leptir će i dalje da se kupa u suncu, čiji će se zraci prelamati na njegovim "kristalnim" krilima i u ljubavi svojih bližnjih.

  I onda, možemo li da razmišljamo kako je leptirovo lutanje po lavirintu zavisnosti deo sazrevanja i da je kriza kroz koju je prošao samospoznaja i osvešćivanje svojih mogućnosti? Tu sad možemo postaviti pitanje da li leptir mora da uđe u mračni lavirint, ili svetlost ljubavi može snažiti njegova krila?

  Ovakav metaforičan pristup i jeste namenjen ženama, koje po svojoj mentalnoj i hormonkoj prirodi govore jezikom osećanja, što neki zovu lirskom romantikom.

  Kada bismo se odlučivali koji elementi knjige su najkorisiji za čitalački publikum onda su to svakako edukativni pristup, informisanje о faktorima rizika za nastanak i razvoj zavisnosti sa posledicama, ali izuzetno mesto pripada naglašavanju da postoji rešenje.

  Knjiga je podeljena na delove koji vode čitaoca kroz bolesti zavisnosti osoba ženskog pola, lagano i taktično, ali i otvarajući mogućnosti za njegovo rešavanje.

  Uvod koji sadrži i jedno pitanje:
  Gde si sada i kome je knjiga namenjena?
  Pored navođenja kome je sve knjiga namenjena, u uvodu čitateljka može da ucrta putanju sopstvene zavisnosti, od prvog kontakta, pa nadalje. Sem toga, ima dosta načina da predstavi i proveri sopsvenu situaciju, popunjavanjem u knjizi za to određenih prostora, ili odgovarajući na postavljena pitanja, što tekst čini dinamičnim i daje mu ličnu notu.

  Pored navođenja kome je sve knjiga namenjena, u uvodu čitateljka može da ucrta putanju sopstvene zavisnosti, od prvog kontakta, pa nadalje. Sem toga, ima dosta načina da predstavi i proveri sopsvenu situaciju, popunjavanjem u knjizi za to određenih ргоstora, ili odgovarajući na postavljena pitanja, što tekst čini dinamičnim i daje mu ličnu notu.

  Autorke potom kažu:
  „Рге svega, moraš nešto i (sa)znati“

  Na prvom mestu, autorke naglašavaju da su zavisnosti oboljenja, a ne „рогок, bezobrazluk, lični izbor, problem volje, slab karakter, nemoral i slično". Izloženije su žene, bez obzira na godine i socijalni status, što ih u jednom smislu međusobno poistovećuje. I pored uniformnosti, postoji ipak mogućnost izbora uspostavljanje apstinencije putem lečenja i uz podršku bliskih osoba.

  Tako se mogu definisati i uloge žena zavisnika. Tipovi, kao što su „tihe domaćice", koje krišom uzimaju PAS, kao i tip vezan za karijernu i uspešnu ženu tzv. „odmetnički tip", žena koja se odmetnula odvladajućih društvenih normi.

  Mišljenje о nemoralnosti žena koje konzumiraju alkohol, sigurno je uticalo na njihovo ..kućno pijenje", dok su muškarci u tom smislu znatno vidljiviji. Dakle, u kojoj meri su se to socio-ekonomski uslovi i kulturološki stavovi promenili, te im se žene pridružuju u javnosti? Рге svega, navedeno se odnosi na adolescentkinje i uspešne zaposlene žene.

  Poruke porodice i društva
  Poruke koje dolaze od porodice zavisne osobe, često su kontradiktorne: verbalno propagirana moralnost i stil života često su sasvim suprotni onome što deca vide: roditelje koji piju i agresivne konflikte između njih. Genetska poruka, veoma snažna, može se jednostavno staviti pod kontrolu odlukom da se PASe ne konzumiraju.

  Društvo ргеко svojih glasnogovornika medija, takođe promoviše zdrav stil života, no, kako da razumemo čestu normalizaciju pijenja, reklamiranje napitaka koji "vas vode u noć", drže budnim i sl.? Ili, povezivanje PAS-i sa sticanjem ili održavanjem željene linije, te žene često puše, ili uzimaju alkohol da bi suzbile glad.

  Kod žena je zapažena i značajna povezanost bolesti zavisnosti sa mentalnim poremećajaima, kao što su osećanje krivice, postraumatski stresni poremećaj (uzrokovan incestom, seksualnim i fizičkim zlostavljanjem, partnerskim nasiljem, svedočenjem nasilju), bipolarni poremećaj sa depresijom kao dominantnom uz suicidalnost, anksiozni poremećaj, poremećaji ličnosti. Nevolja je što pod uticajem supstanci, kojima se pokušava automedikacija, dolazi do produbljavanja tih stanja, snažnim uticajem na mentalni aparat i njegove neurotransmitere.

  Zašto žene postaju zavisnice?
  Umesto pitanja „zašto", pitaj se „како sam uzimala, kada, šta je supstanca činila meni i mojim bližnjima?"

  Žene uzimaju supstance da bi uspostavile kontrolu nad svojim unutrašnjim svetom, što paradoksalno dovodi do gubitka kontrole i na kraju gubitka sebe.

  Dinamičnu prirodu bolesti zavisnosti, autorke su predstavile кгеtanjem kroz faze oboljenja društveno prihvatljivo pijenje, trening fazu, predtoksikomansku i na kraju toksikomansku fazu. Pri tome, svaka od čitateljki ima priliku da opiše sopstveno pijenje odgovarajući na postavljena pitanja о fazama konzumacije: „Како si samoj sebi pravdala svoje ponašanje, kako si bežala od ideje da nemaš kontrolu nad supstancom/kockom? Šta je u tebi budila ideja ili nečiji komentar da nemaš kontrolu, da si zavisnica?"

  „Како bolest napreduje, tako se i ličnost menja" Ovde su opisane odbrambene taktike: minimiziranje, negacija, potiskivanje, racionalizacija, projekcija i druge, koje imaju za cilj da opravdaju uzimanje PAS-i, kako pred drugima, tako i pred sobom. U isto vreme navedeni su i poželjni mehanizmi odbrane altruizam, duhovnost, sublimacija, planiranje, humor, koji na kreativan način razrešavaju problem.

  Ličnost zavisne osobe se postepeno menja i zadobija karakteristike, kao što su neodgovornost i nedostatak samodiscipline, lažljivost, sebičnost, površan odnos prema ljudima, socijalna i emocionalna nezrelost, neadekvatno izražavanje emocija. Na njihovoj promeni će se raditi tokom terapijskog postupka.

  Posledice bolesti zavisnosti kod žena su izraženije i brže nastaju, zbog strukture njihovog organizma, čime se oslikavaju bio-psiho-socijalni aspekti ovog oboljenja. Čak uz unošenje manje količine alkohola, žene razvijaju izraženije telesne posledice (telescoping). Komplikacije uključuju bolesti jetre i oštećenja drugih organa, osteoporozu, reproduktivne posledice, kognitivna i neurološka oštećenja, malignitete dojke.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Put leptira: rodno senzitivni pristup bolestima zavisnosti
  Izdavač: Samostalni izdavač Anđelka Jelčić
  Strana: 149 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: 22 cm
  Godina izdanja: 2018
  ISBN: 978-86-920521-1-8
  RASPRODATO
  U pripremi je obnovljeno izdanje
  Ako želite da vam javimo kada bude u prodaji:

  Prijavite se ovde da biste mogli da rezervišete.


  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020