Prikaži 8 puta
veću sliku


Sistemska porodična psihoterapija: teorija i praksa
Autor: Rudi Dalos, Ros Drejper
Strana: 598 ► Ostali detalji
Oblast: MedicinaPsihijatrija
A A A
Dodaj u podsetnik - Wish List
U novom, trećem izdanju pruža obilje informacija studentima i stručnjacima iz oblasti sistemske i porodične terapije, i srodnih oblasti, a u vidu hronike i priče, kroz opis niza događaja.

Predgovor

Ponosni smo i zadovoljni što pišemo treće izdanje ove knjige. Ostvarili smo cilj koji smo postavili u prvom izdanju - da obezbedimo pouzdan izvor znanja namenjen kolegama, studentima, koji će doprineti obrazovanju stručnjaka ne samo na području sistemske i porodične terapije, već i u srodnim disciplinama kao što su psihologija, socijalni rad, sestrinstvo, savetovanje, obrazovanje itd. Nadamo se da će treće izdanje knjige pomoći čitaocima da prate nove trendove u ovoj oblasti.

U sistemskoj i porodičnoj terapiji već postoji bogata usmena i pisana tradicija, tako da je ova knjiga delom priča, delom hronika: priča zbog toga što opisujemo niz događaja i nameravamo da čitaoca zainteresujemo, pa čak i zabavimo, opisima složenosti sistemske i porodične terapije, fascinantnog mnoštva ideja i znanja koja su se pojavila u proteklih šezdeset godina. U onoj meri u kojoj ova knjiga prikazuje našu perspektivu, možemo da se priklonimo i modernističkim i postmodernističkim i konstrukcionističkim stavovima i da, kroz šalu, kažemo da je ova knjiga izmišljena. Namera nam je da zabeležimo i opišemo ljude, ideje, prakse i sociopolitičke kulturne kontekste značajne za razvoj na ovom području u drugoj polovini dvadesetog i na početku dvadeset prvog veka. Zelimo da se trećim izdanjem knjige obeleži šezdeset godina razvoja porodične terapije i da ova knjiga bude koristan, koherentan i iscrpan vodič za čitaoce na svih pet kontinenata.

U organizaciji poglavlja ogleda se naša želja da čitaocima ponudimo priču, hroniku i referentnu knjigu. Više od šezdeset godina istorije smo podelili na prvu, drugu, treću fazu i dvadeset prvi vek, tako da se ljudi, ideje i prakse mogu pratiti ona...

UVODNA REČ

Sada smo kod trećeg izdanja, što svakako svedoči o tome da je ova knjiga i dalje korisna, a nove značajne dopune je kvalifikuju za naziv ,,udžbenik“.

Zelim da zahvalim našim autorima, Rudiju i Ros, za pisanje ovog trećeg izdanja. Oboje su ugledni pisci i terapeuti u našim stručnim krugovima. Dugi niz godina su posvećeni razvoju i promovisanju sistemskog načina mišljenja i prakse sa pojedincima, parovima, porodicama, timovima i organizacijama. Dosledno pružaju podršku pragmatičnim pristupima terapiji i savetovanju koji su značajni za edukaciju i korisni za različite grupe problema u radu mnogih službi za intervencije i podršku

Dakle, šta je novo u ovom trećem izdanju? Raduje me što je dodato poglavlje o terapiji parova, koja je, nažalost, često zanemarena u radu nekih sistemski orijentisanih službi i programa edukacije. Nadamo se da će ovo pregledno i korisno poglavljć inspirisati mnoge edukatore i terapeute da u svoj način mišljenja i rada uključe i terapiju parova.

Naravno, stari prijatelji su ostali uz nas sa svojim komentarima o fazama razvoja sistemskog načina mišljenja, pristupima sistemskom formulisanju, isticanju uloga emocija u razvoju integrisanih odnosa, doprinosima u primeni istraživanja i evaluacije u praksi, i sa svojim pregledom razvoja u dvadeset i prvom veku - što je sve pažljivo zabeleženo i dopunjeno najnovijm podacima. A na kraju možemo videti i njihovu verziju proricanja naše kolektivne budućnosti gledanjem u kristalnu kuglu!

Sadržaj

Predgovor, 13
Uvodna reč, 17
Zahvalnice, 19

Dr Nevena Čalovska Hercog: Predgovor srpskom izdanju, 21

Uvod, 23
Iskustva sistemske i porodične terapije, 26
Iz vizure porodice, 26
Viđenje dvaju terapeuta, 29
Sta je,,porodica“?, 32
Životni ciklus porodice, 34
Davanje glasa porodici, 37
Organizacioni okvir knjige, 39
Ključni tekstovi koji daju istorijski pregled sistemske i porodične terapije, 43

Postavljanjesceneipedesetegodinedvadesetogveka, 47

1 Prva faza: od pedesetih do sredine sedamdesetih, 67
Kulturni pejzaž, 67
Uticajni ljudi i ideje, 68
Začeci sistemske i porodične terapije, 68
Sistemsko mišljenje: od intrapsihičkog ka
interpersonalnom, 74
Sistemska teorija: biološka analogija, 76
Nepredvidiva svojstva sistema, 77
Cirkularnosti, 78
Trijade, triangulacija i skretanje konflikta, 82
Pravila, obrasci i proces, 85
Fidbek, 86
Koordinacija u porodici kroz komunikaciju, 87
Koncept duplih poruka, 87
Metakomunikadja, ®8
Otvoreni i zatvoreni sistemi,
Porodična homeostaza
Životni ciklus porodice
Praksa, 95
Strukturalna porodična terapija
Uverenja i strukture
Terapijske
Direktivni stav
Strateška porodična terapija
Uverenja i premise, 106
Strateški zadaci, 109
Komentar
Rod i promene u nejednakosti moći, 113
Normativne pretpostavke modela životnog ciklusa, 116
Ključni tekstovi, 117
Vodič veština, 118
Porodično skulpturiranje, 119
Porodično stablo i vremenska skala, 121
Preuokviravanje (reframing), 125

Druga faza: od sredine sedamdesetih do sredine osamdesetih, 127
Kulturni pejzaž, 127
Uticajni ljudi i ideje, 130
Kibernetika drugog reda, 130
Metakomunikacija, 132
Komunikacija, 133
Osoba kao privatna "biosfera", 136
Namera, 137
Uverenja i aktivnosti u trijadama
Ekološka perspektiva - multipli sistemi
Opservirani sistemi u interakciji, 140
Praksa, 141
Hipoteziranje, 141
Preuokviravanje (reframing), 142
Kokonstrukcija zajedničke prošlosti, 144
Komentar, 145
Moralne i političke implikacije, 146
Moć, 148
Milanski pristupi, 148
Pozitivna konotacija, 149
Ključni tekstovi, 151
Vbdičveština, 153
Timski rad, 154
Postavljanje hipoteza, 155
Pozitivna konotacija, 157
Cirkularno ispitivanje, 159
Promena koja transformiše, 160

3 Treća faza: sredina osamdesetih do dve hiljadite godine. . . 162
Kulturni pejzaž, 162
Teorijske perspektive, 163
Odnosi i veze sa drugom i prvom fazom sistemske porodične terapije, 166
Uticajni ljudi i ideje, 169
Gledište osobe: konstruisanje iskustva, 173
Praksa, 178
Kratka terapija usmerena na rešenje, 179
Reflektujući timovi, 183
Narativne terapije, 184
Eksternalizovanje problema, 185
Pisanje, 187
Feminističke terapije, 187
Moć i konstruisanje realnosti, 189
Priče dostupne u kulturi, 190
Komentar: feminističke orijentacije,
Dodatna literatura,
Vodič veština,
Konsultacije, j^g
Eksternalizovanje problema, 200
Kolaborativno ispitivanje, 202
Procesi reflektovanja, 204

4 Ideje koje i dalje kucaju na vrata: emocije, afektivno vezivanje i sistemi, 208
Uloga emocija u sistemskoj teoriji i praksi, 208
Emocije i rani koncepti porodične terapije, 213
Triangulacija, 213
Duple poruke, 214
Emocije, eskalacije i interakcija parova, 216
Emocije, narativi i jezik emocija, 219
Teorija afektivnog vezivanja (attachment), 225
Životni ciklus porodice i afektivno vezivanje, 228
Stilovi afektivnog vezivanja i dinamika parova, 229
Afektivno vezivanje: od dijada ka trijadama, 231
Trauma i gubitak, 232
Afektivno vezivanje i procesi kreiranja značenja: uverenj i narativi, 233
Integracije sa psihoanalitičkim razmišljanjem, 237
Terapijski odnos, 237
Procesi odbrane i nesvesna komunikacija, 239
Transfer 240
Ključni tekstovi

5 Sistemska formulacija
Kulturni
Sistemska teorija: procena i formulacija
Prvafaza, 253
Druga faza: progresivno hipoteziranje, 255
Treća faza, 256
Primer sistemske formulacije, 259
Genogram, 259
Upućivanje, 262
Dekonstrukcija problema, 262
Kontekstualni faktori, 263
Uverenja i objašnjenja, 264
Obrasci održavanja problema i petlje povratne sprege, . 265
Emocije i afektivno vezivanje, 266
Sinteza, 267
Formulacije: Meri i Dženet, 267
Komentar, 269
Ključni tekstovi, 271
Vodič veština, 273
Sistemska formulacija, 273

6 Razvoj prakse u dvadeset prvom veku: razgovori s one strane granica modela, 277
Kulturni pejzaž, 277
Praksa, 280
Rad sa zavisnostima, 282
Analiza, 282
Rad sa procesima nakon razvoda i sporovi oko viđanja dece, 291
Rad u forenzičkom kontekstu, 299
Sistemski rad sa narativima o afektivnom vezivanju (ANT - Attachment Narrative Therapy): poremećaji ishrane, 306
Analiza, 307
Psihoza i multipla porodična grupna terapija (MPGT) |J||gi
Eja Asen i Hajner Saf, 316
Komentar, 321
Formulacija, 322
Konteksti, 322
Obrasci i procesi, 323
Integrativni modeli, 324
Ključni tekstovi, 326

7 Terapijaparova, 331
Kulturni pejzaž, 333
Bračna ili terapija parova, 333
Noviji zakoni značajni za kulturni kontekst, 334
Drugi oblici partnerstava i zakon, 335
Razvod i medijacija, 338
Uticajni ljudi i ideje, 339
Pristupi terapije parova koji koriste relacijsku paradigmu, 347
Integrativna terapija: politika strasti, 347
Terapija parova fokusirana na emocije, 349
Gotmanov metod, 350
Imago terapija odnosa, 351
Edukacija o partnerskim vezama za parove, 352
Komentar, 353
Ključni tekstovi, 357

8 Istraživanje i evaluacija, 360
Uvod, 360
Zašto sprovoditi istraživanja?, 362
l^raksa zasnovana na dokazima i dokazi zasnovani na praksi, 363
Isplativost, 365
Dokazi zasnovani na praksi, 366
Nauka, istraživanje i sistemska terapija, 372
Vrste istraživanja, 373
Evaluaciona istraživanja: da li porodična terapija postiže rezultate?, 378
Metaanaliza, 379
Komparativne studije grupa, 382
Evaluacione studije slučaja, 385
Opservacione studije, 387
Upitničke i samoopisne studije, 389
...


Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Sistemska porodična psihoterapija: teorija i praksa
Izdavač: Psihopolis
Strana: 598
Povez: meki
Pismo: latinica
Format: 140 x 200mm
Godina izdanja: 2014
ISBN: 978-86-86653-81-9
Naručite
Cena:
3.000,00 DIN
Cena za inostranstvo:
30,00 EUR
Kom.:

Naručite telefonom:
+381 11 3055010
+381 11 3055015

Kupljeno uz ovu knjigu

Klinička neuropsihologija
2400 din.

SPSS: priručnik za preživljavanje: Prevod 4. izdanja
1280 din.

Osnovi menadžmenta ljudskih resursa
1500 din.

Istorija pregleda BRISANJE ISTORIJE

Ocene i mišljenja čitalaca
Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


Pitanja, odgovori, mišljenja...
Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

Poruku poslaoPoruka
IDI NA VRH STRANE
Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga