MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Preuzmite
  Pogled u knjigu
  Rečnik pojmova
  Pisanje tehničke i projektne dokumentacije
  Dodaj u listu želja - Wish List
  Vi ste profesionalac na polju tehnike, možda programer, inženjer ili naučnik. Niste profesionalni pisac, ali je pisanje sastavni deo vašeg posla (specifikacije, uputstva, poslovne ponude, laboratorijski izveštaji, tehničke prezentacije, Web sadržaj, tabelarni obrasci, i tako dalje). Dobro došli. Ovo je knjiga za vas. Sve što vam je potrebno da jasno prenesete svoje tehničke ideje bilo kojoj čitalačkoj publici, tehnički obrazovanoj ili ne, i da je podstaknete na delovanje. Potrebna su vam konkretna rešenja? Odmah ćete ih pronaći u ovoj maloj knjizi, koju odlikuje veoma efikasno vizuelno uređenje.

  Zaronite, počnite da učite i brzo postignite željene rezultate!
  * Učinite sve svoje dokumente i prezentacije preglednijim, konciznijim i privlačnijim
  * Shvatite potrebe svojih čitalaca i usmerite sadržaj na odgovarajući način
  * Naučite kako da pišete za čitaoce iz celog sveta
  * Koristite aktivne rečenice za pouzdanu i ubedljivu komunikaciju
  * Kreirajte efikasne liste, tabele i grafikone
  * Kreirajte korisne primere
  * Pišite efikasna uputstva i napomene uz nova izdanja
  * Postavite pouzdane tehničke Web sajtove
  * Napišite najbolje istraživačke i poslovne ponude i predloge za knjige
  * Kreirajte i predstavite privlačne PowerPoint prezentacije
  * Pišite e-mail poruke koje neće izazvati polemike
  * Naučite kako da integrišete pisanje dokumentacije sa najboljim primerima iz inženjerske prakse
  * Neke primere je moguće preuzeti sa Weba.

  O autoru
  Barry J. Rosenberg organizuje sve aspekte efikasnog pisanja tehničke dokumentacije u više od 175 kratkih, konciznih tutorijala. Pronaći ćete brojne primere (šta treba i šta ne treba raditi), plus kompletne instrukcije za pisanje odgovarajuće vrste dokumenata u skladu sa vašim potrebama.

  Skok u je nova edicija kratkih, konciznih tutorijala objavljenih od strane izdavačke kuće Addison-Wesley. Svaka knjiga u ediciji ima zadatak da vas brzo "postavi na noge." Složene teme i tehnologije svedene su na svoje osnovne komponente, a svaka komponenta se obrađuje sa neverovatnom efikasnošću na svega jednoj ili dve stranice. Predstavljene su samo informacije koje su neophodne za početak rada...odmah! Pošto su knjige bogate primerima i lako se pretražuju, uvidećete da su sjajni priručnici nakon što savladate osnove.


  Kratak sadržaj

  1 DEO, Planiranje
  POGLAVLJE 1, Traganje
  Teoreme tehničkog pisanja
  Pisanje tehničke dokumentacije može biti kreativno
  Kažite im
  Značaj veštine komuniciranja
  Poređenje načina pisanja tehničke dokumentacije za potrebe inženjera i naučnika
  POGLAVLJE 2, Čitaoci
  Nivo opšteg obrazovanja
  Stručnost i ekspertiza
  Brojnost čitalaca
  Maternji jezik
  Kulturne razlike
  Motivisanje čitalaca
  Medijum i poruka
  Zamislite da ste čitalac
  Zaključak
  POGLAVLJE 3, Planiranje dokumentacije
  Specifikacije dokumenata
  Specifikacija dokumenta: Primer
  Projektni planovi pisanja dokumentacije
  Plan pisanja dokumentacije: Primer
  Zaključak

  2 DEO, Pisanje: Opšti principi
  POGLAVLJE, 4 Reči
  Žargon
  Konzistentnost
  Glagoli
  Pridevi i prilozi
  Zamenice: He (on), She (ona), i They (oni)
  Zamenice: You (Vi)
  Zamenice: It (ono) i They (oni)
  Beskorisne fraze
  Najčešće pogrešno upotrebljavane reči
  Zaključak
  POGLAVLJE 5, Rečenice
  Aktivni i pasivni glagolski oblik
  Aktivni glagolski oblik je bolji
  Kada je prikladno koristiti pasivni oblik?
  Kratko je slatko
  Razlozi za dugačke rečenice
  Jedna rečenica = Jedna misao
  Umetnute rečenice
  Zaključak
  POGLAVLJE 6, Pasusi i odlomci
  Prelazi između rečenica
  Dužina pasusa
  Prelazi između pasusa
  Odlomci
  Zaključak
  POGLAVLJE, 7 Liste
  Liste nabrajanja
  Elementi u listama nabrajanja
  Dužina svakog elementa
  Numerisane liste
  Smernice
  Uvodi u liste
  Paralelne liste
  Zaključak
  POGLAVLJE 8, Tabele
  Zaglavlja kolona
  Merne jedinice
  Uređenje kolona i redova
  Paralelizam u tabelama
  Količina teksta u ćelijama
  Linije razdvajanja
  Senčenje
  Naslovi
  Zaključak
  POGLAVLJE 9, Grafički elementi
  Vremenski grafikoni
  Dodatni detalji na onlajn grafikonima
  Pre i posle
  Povezani naspram umetnutog teksta
  Grafikoni koji orijentišu čitaoce
  Snimci ekrana (screenshots)
  Daltonizam
  Blok dijagrami
  Tekst koji dopunjava slike
  Tehnička fotografija
  Isticanje detalja na tehničkim fotografijama
  Najpre šira slika, zatim detalji
  Raspored elemenata: Kontrolisanje fokusa
  Raspored elemenata: Zadržavanje pažnje na stranici
  Raspored elemenata: Prazan prostor
  Zaključak
  POGLAVLJE 10, Tajne profesionalaca
  Objašnjavanje zakona zasnovanih na formulama
  Primeri
  Davanje primera pomoću metafora
  Primeri za dokumentovanje programskog koda
  Primer u formatu Pitanje-Odgovor
  Primer formata Pitanje-Odgovor
  Drugim rečima
  Ton
  Tempo
  Fusnote i druge digresije
  Više od očiglednog
  Precizni opisi
  Najteži deo pisanja
  Zaključak

  3 DEO, Pisanje: Vrste dokumenata
  POGLAVLJE 11, Uputstva
  Vrsta uputstva: Princip kuvara
  Primer uputstva po principu kuvara: Instaliranje Carambola Servera
  Vrsta uputstva: Tutorijali
  Primer tutorijala: Upoznavanje sa HTML-om
  Vrsta uputstva: Vodiči
  Primer vodiča: Kreiranje HTML zaglavlja
  Vrsta uputstva: Uputstva sa referencama
  Primer referenci: Pomoćna rutina pr1me
  Vrsta uputstva: Neverbalna uputstva
  Online Help: Pregled
  Online Help: Najbolji pristupi
  Primeri Online Helpa
  Napomene uz nova izdanja
  Primer napomena uz nova izdanja: Carambola Web Server Version 3.7
  Predgovori
  Primer predgovora
  Rečnici pojmova
  Primer rečnika pojmova: Termini vezani za tropsku klimu
  Sadržaji
  Indeksi
  Indeksi: Obezbeđivanje konciznih zapisa
  Indeksi: Permutovanje termina
  Indeksi: Obezbeđivanje zapisa za koncepte
  Zaključak
  POGLAVLJE 12, Web sajtovi
  Planiranje
  Početna stranica: Navedite svrhu i cilju grupu posetilaca
  Početne stranice: Podstaknite čitaočevu maštu
  Početne stranice: Postavite ton
  Šabloni za pravljenje stranica
  Navigatori i polja za pretragu
  Hiperlinkovi u glavnom tekstu
  Sekundarne stranice
  Tekst na web sajtovima
  Najčešće postavljana pitanja (FAQs)
  Zaključak
  POGLAVLJE 13, Ponude
  Ponuda pre ponude
  Pridržavajte se šablona za pisanje ponuda
  Element ponude: Propratna pisma
  Element ponude: Biografije
  Element ponude: Rezimei
  Element ponude: Rezervni planovi
  Ponude za revolucionarne ideje
  Ponude za izvođenje istraživanja
  Ponude za izvođenje istraživanja: Iskaz o značaju istraživanja
  Ponude za izvođenje istraživanja: Ciljevi i hipoteze
  Ponude za izvođenje istraživanja: Dizajn i metodi
  Ponude za pisanje knjiga
  Ponuda za pisanje knjige: Primer odlomka posvećenog marketingu
  Biznis planovi
  Zaključak
  POGLAVLJE 14, Interni dokumenti za planiranje
  Poslovne ponude
  Poslovna ponuda: Primer
  Tehničke specifikacije visokog nivoa
  Primer tehničke specifikacije visokog nivoa
  Tehničke specifikacije niskog nivoa
  Primer tehničke specifikacije niskog nivoa
  Zaključak
  POGLAVLJE 15, Laboratorijski izveštaji
  Rezime
  Uvod
  Materijali
  Eksperimentalni postupak
  Rezultati
  Diskusija
  Zaključak
  Reference
  Zaključak
  POGLAVLJE 16, PowerPoint prezentacije
  Organizovanje prezentacije: Kompletna slika
  Broj slajdova
  Uvodni momenti prezentacije
  Uvodni slajdovi: Tradicionalni pristup
  Uvodni slajdovi: Alternativni pristup
  Glavni slajdovi: Tempo i raznolikost
  Mehanički elementi: Fontovi i pozadine
  Glavni slajdovi: Efikasne liste
  Publika: Teorija relativiteta
  Grafikoni
  Složenost grafikona
  Deo za postavljanje pitanja
  Različiti načini učenja
  PowerPoint govor: Osnove
  PowerPoint govor: Lekcije profesionalaca
  PowerPoint govor: Prevazilaženje straha
  Zaključak
  POGLAVLJE 17, E-Mail
  Suštinski problem kod pisanja e-maila
  Pre nego što pritisnete dugme Sent
  Nakon prvog nesporazuma u komunikaciji
  Zaključak

  4 DEO, Recenziranje i kreiranje konačne verzije dokumenata
  POGLAVLJE 18, Recenziranje i lektorisanje dokumentacije
  Recenziranje: Šta u stvari podrazumeva?
  Recenziranje koleginog rada
  Recenziranje rada kog je napisao vaš nadređeni
  Lektorisanje koleginog dokumenta
  Lektorisanje sopstvenog dokumenta
  Medijum za recenziranje
  Sistemi za praćenje grešaka
  Proces lektorisanja
  Beta testovi za dokumentaciju
  Zaključak
  POGLAVLJE 19, Fontovi i tipografija
  Fontovi Serif i Sans Serif
  Fontovi fiksne širine naspram fontova promenljive širine
  Serif i Sans-Serif na štampanim kopijama
  Serif i Sans-Serif u elektronskim kopijama
  Visina fonta
  Kurzivi i podebljani tekst
  Konzistentnost i konvencija
  True-Type naspram PostScript fontova
  Zaključak
  POGLAVLJE 20, Interpunkcija
  Zarezi
  Povlake i crtice
  Tačka zarezi
  Tačke
  Dvotačke
  Navodnici
  Rečnik pojmova
  Bibliografija
  Indeks


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Pisanje tehničke i projektne dokumentacije
  Izdavač: Kompjuter biblioteka
  Strana: 352 (cb)
  Povez: meki
  Pismo:
  Format: 24 cm
  Godina izdanja: 2006
  ISBN: 86-7310-359-2
  RASPRODATO

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Adaptacija i sanacija
  990 din.

  Priručnik za kupovinu nekretnina
  590 din.

  Proračun temelja, 3. prošireno i dopunjeno izdanje
  990 din.

  Vodovod i kanalizacija zgrada
  1180 din.

  Zavarivanje – postupci, ispitivanje, zaštita
  1210 din.

  Nacrtna geometrija
  1020 din.

  C++ jasnim jezikom
  720 din.

  C# 5.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
  1200 din.

  Ugovori u oblasti građevinarstva
  1600 din.

  Python: uvod u programiranje, Prevod 3. izdanja
  1360 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Matični broj: 07465181
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020