MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Spisak korišćenih primeraka
  ŠifraNaslov Kom. na
  stanju
  Redovna
  cena
  Cena
  korišćene
  1 DOS5 ABC DOS-a 5 1 100,00 50,00
  2 A2ZP Access 2002 za programere (+ CD) 6 500,00 250,00
  3 AAST Adobe Acrobat 6: saveti i trikovi 9 500,00 250,00
  4 AJNN Ajnštajn za neupućene 6 1.400,00 700,00
  5 ANDK Android kuvar 1 2.100,00 1.050,00
  6 AC04 AutoCAD 2004 i AutoCAD LT 2004 (+ CD) 2 1.300,00 650,00
  7 AC06 AutoCAD 2006 i AutoCAD LT 2006 (+ CD) 1 1.700,00 850,00
  8 AC08 AutoCAD 2008 i AutoCAD LT 2008 1 1.900,00 950,00
  9 DAVN Da Vinči za neupućene 10 1.400,00 700,00
  10 DW3U Dreamweaver CS3: uputstvo koje vam nedostaje 6 1.300,00 650,00
  11 EC51 ECDL 5.0 Modul 1: Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija: Udžbenik za pripremu ECDL ispita 1 700,00 350,00
  12 EC57 ECDL 5.0 Modul 7: Internet i komunikacija
  Windows Internet Explorer 8
  Microsoft Office Outlook 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  1 700,00 350,00
  13 EPJ Efikasno programiranje na Javi 1 1.500,00 750,00
  14 E02B Excel 2002 Biblija 3 1.300,00 650,00
  15 E03B Excel 2003 Biblija (+ CD) 1 1.800,00 900,00
  16 FL3U Flash CS3: uputstvo koje vam nedostaje 2 1.300,00 650,00
  17 FP2S FrontPage 2002: virtuelna škola (+ CD) 4 600,00 300,00
  18 IL2 Illustrator CS2 (+ CD) 9 1.500,00 750,00
  19 NBIO Integrativna neurobiologija: ćelijska i tkivna neurologija 2 600,00 300,00
  20 INTB Internet Biblija (+ CD) 2 2.300,00 1.150,00
  21 IE4D Internet Explorer 4 za Windows za neupućene 2 400,00 200,00
  22 INTN Internet za neupućene, 3. izdanje 9 900,00 450,00
  23 JML Joomla! 1.5: priručnik za korisnike, prevod 2. izdanja: Izrada uspešne Web lokacije kojom upravlja Joomla! 5 1.100,00 550,00
  24 KMDC Klasična muzika za neupućene (+ CD) 8 1.400,00 700,00
  25 LPZA Linux: priručnik za administratore 1 2.000,00 1.000,00
  26 MPCP Mali PC priručnik za Windows XP 10 400,00 200,00
  27 MRKN Marketing za neupućene (+ CD) 8 1.700,00 850,00
  28 MRB Matematički rečnik brojeva 2 600,00 300,00
  29 MY5K Maya 5 kroz primere (+ DVD) 8 1.100,00 550,00
  30 MY6 Maya 6: kompletan priručnik (+ CD) 2 2.500,00 1.250,00
  31 MODN Moda za neupućene 3 1.600,00 800,00
  32 SE20 Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u programu Solid Edge 1 1.700,00 850,00
  33 NPC3 Nadogradnja i održavanje PC računara, prevod 15. izdanja (+ CD) 2 1.700,00 850,00
  34 PS24 Naučite Adobe Photoshop CS za 24 sata 1 820,00 410,00
  35 PERL Naučite Perl, prevod 4. izdanja 4 1.100,00 550,00
  36 P324 Naučite Photoshop CS3 za 24 sata 2 1.200,00 600,00
  37 F24 Naučite Red Hat Linux Fedora za 24 sata (+ 2 CD-a) 6 1.700,00 850,00
  38 SQL5 Naučite SQL na SQL Serveru 2005 2 1.500,00 750,00
  39 NSTN Nostradamus za neupućene 18 1.400,00 700,00
  40 UMLS Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom 1 800,00 400,00
  41 CPPM Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ 1 1.800,00 900,00
  42 E133 Obrada teksta: Word 2013: ECDL 5.0 Modul 3 3 800,00 400,00
  43 O03N Office 2003 za neupućene 8 600,00 300,00
  44 OXPB Office XP Biblija 1 2.400,00 1.200,00
  45 OS Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci 3 2.300,00 1.150,00
  46 OR7 Oracle 7 i obrada podataka po modelu klijent/server 3 700,00 350,00
  47 PM6D PageMaker 6 za neupućene 1 200,00 100,00
  48 PCP PC priručnik 9 700,00 350,00
  49 PSCB Photoshop CS Biblija 4 1.100,00 550,00
  50 PSCN Photoshop CS za neupućene 1 800,00 400,00
  51 PS3B Photoshop CS3 Biblija (+ CD) 2 2.000,00 1.000,00
  52 RAZ4 PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web,
  prevod 4. izdanja (+ CD)
  1 2.800,00 1.400,00
  53 PIN Pilates za neupućene 20 1.400,00 700,00
  54 PMA Podvig mladog Ajnštajna: devet članaka koji su utemeljili modernu fiziku 4 1.090,00 545,00
  55 PP07 PowerPoint 2007 za početnike 10 900,00 450,00
  56 FCAM Programiranje CNC mašina: FeatureCAM 1 1.600,00 800,00
  57 CPP Programski jezik C++ 1 700,00 350,00
  58 CPRZ Programski jezik C++ sa rešenim zadacima 2 1.150,00 575,00
  59 PBP Projektovanje baza podataka 7 1.600,00 800,00
  60 PSIN Psi za neupućene 3 1.400,00 700,00
  61 QX4B QuarkXPress 4 Biblija (+ CD) 8 600,00 300,00
  62 QX4D QuarkXPress 4 za neupućene 1 400,00 200,00
  63 QX5B QuarkXPress 5 Biblija (+ CD) 7 2.200,00 1.100,00
  64 LRH6 Red Hat Linux (+ 2 CD-a) 4 1.100,00 550,00
  65 RHK Red Hat Linux: zvanični priručnik za korisnike (+ 2 CD-a) 11 600,00 300,00
  66 RODD Roditeljstvo za neupućene 9 1.400,00 700,00
  67 SEXN Seks za neupućene, prevod 2. izdanja 9 1.400,00 700,00
  68 VFLL Škola PC Learning Labs: Visual FoxPro 3.0 (+ disketa) 4 480,00 240,00
  69 TENN Tenis za neupućene 1 1.400,00 700,00
  70 TEX TeX za nestrpljive 2 600,00 300,00
  71 TRDN Trudnoća za neupućene 7 1.400,00 700,00
  72 UNID UNIX za neupućene 7 1.300,00 650,00
  73 UNN Uvod u Novell NetWare 17 100,00 50,00
  74 CUPZ Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C 2 1.000,00 500,00
  75 VSON Vežbanje sa opterećenjem za neupućene 4 1.400,00 700,00
  76 00SA Windows 2000 Priručnik za administratore 5 200,00 100,00
  77 00SB Windows 2000 Server Biblija (+ CD) 3 1.300,00 650,00
  78 95D Windows 95 za neupućene 1 100,00 50,00
  79 98D Windows 98 za neupućene 1 300,00 150,00
  80 MEB Windows Me Millennium Edition Biblija 1 300,00 150,00
  81 03SB Windows Server 2003 Biblija 6 2.100,00 1.050,00
  82 WVN Windows Vista za neupućene 2 600,00 300,00
  83 XPB Windows XP Biblija 8 1.800,00 900,00