Spisak korišćenih primeraka
ŠifraNaslov Kom. na
stanju
Redovna
cena
Cena
korišćene
1 3D08 3ds Max 2008: sveobuhvatni vodič 3 2.000,00 1.000,00
2 A2ZP Access 2002 za programere (+ CD) 6 500,00 250,00
3 A03B Access 2003 Biblija (+ CD) 1 2.540,00 1.270,00
4 AAST Adobe Acrobat 6: saveti i trikovi 9 500,00 250,00
5 CS5 Adobe Creative Suite 5 Design Premium: digitalna učionica (+ DVD) 2 2.000,00 1.000,00
6 AJNN Ajnštajn za neupućene 6 1.400,00 700,00
7 AC04 AutoCAD 2004 i AutoCAD LT 2004 (+ CD) 2 1.300,00 650,00
8 AC06 AutoCAD 2006 i AutoCAD LT 2006 (+ CD) 3 1.700,00 850,00
9 AC08 AutoCAD 2008 i AutoCAD LT 2008 3 1.900,00 950,00
10 BGTN Bas gitara za neupućene (+ CD) 1 1.500,00 750,00
11 CPJJ C++ jasnim jezikom 2 1.000,00 500,00
12 DAVN Da Vinči za neupućene 13 1.400,00 700,00
13 DIJN Dijabetes za neupućene, prevod 3. izdanja 2 1.400,00 700,00
14 DW3U Dreamweaver CS3: uputstvo koje vam nedostaje 7 1.300,00 650,00
15 EC51 ECDL 5.0 Modul 1: Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija: Udžbenik za pripremu ECDL ispita 1 700,00 350,00
16 EPJ Efikasno programiranje na Javi 1 1.500,00 750,00
17 ELKN Elektronika za neupućene 1 1.400,00 700,00
18 ELPN Elektronski projekti za neupućene 1 1.400,00 700,00
19 E02B Excel 2002 Biblija 3 1.300,00 650,00
20 E03B Excel 2003 Biblija (+ CD) 3 1.800,00 900,00
21 E03N Excel 2003 za neupućene 1 900,00 450,00
22 FL3U Flash CS3: uputstvo koje vam nedostaje 2 1.300,00 650,00
23 FP2S FrontPage 2002: virtuelna škola (+ CD) 4 600,00 300,00
24 IL2 Illustrator CS2 (+ CD) 9 1.500,00 750,00
25 NBIO Integrativna neurobiologija: ćelijska i tkivna neurologija 2 600,00 300,00
26 INTB Internet Biblija (+ CD) 2 2.300,00 1.150,00
27 IE4D Internet Explorer 4 za Windows za neupućene 2 400,00 200,00
28 INTN Internet za neupućene, 3. izdanje 12 900,00 450,00
29 JML Joomla! 1.5: priručnik za korisnike, prevod 2. izdanja: Izrada uspešne Web lokacije kojom upravlja Joomla! 5 1.100,00 550,00
30 CPNE Kako ne treba programirati na jeziku C++ 3 400,00 200,00
31 UMPR Kevin Mitnik: Umeće provale 2 1.000,00 500,00
32 KMDC Klasična muzika za neupućene (+ CD) 8 1.400,00 700,00
33 LPZA Linux: priručnik za administratore 1 2.000,00 1.000,00
34 MPCP Mali PC priručnik za Windows XP 10 400,00 200,00
35 MRKN Marketing za neupućene (+ CD) 8 1.700,00 850,00
36 MRB Matematički rečnik brojeva 1 600,00 300,00
37 MY5K Maya 5 kroz primere (+ DVD) 9 1.100,00 550,00
38 MY6 Maya 6: kompletan priručnik (+ CD) 7 2.500,00 1.250,00
39 MNMN Menadžment za neupućene 3 1.700,00 850,00
40 MODN Moda za neupućene 3 1.600,00 800,00
41 SE20 Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u programu Solid Edge 2 1.700,00 850,00
42 NPC3 Nadogradnja i održavanje PC računara, prevod 15. izdanja (+ CD) 2 1.700,00 850,00
43 PS24 Naučite Adobe Photoshop CS za 24 sata 3 820,00 410,00
44 PERL Naučite Perl, prevod 4. izdanja 5 1.100,00 550,00
45 F24 Naučite Red Hat Linux Fedora za 24 sata (+ 2 CD-a) 7 1.700,00 850,00
46 SQL5 Naučite SQL na SQL Serveru 2005 2 1.500,00 750,00
47 NSTN Nostradamus za neupućene 17 1.400,00 700,00
48 NE Novellova enciklopedija računarskih mreža 2 500,00 250,00
49 UMLS Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom 1 800,00 400,00
50 E133 Obrada teksta: Word 2013: ECDL 5.0 Modul 3 4 800,00 400,00
51 O03B Office 2003 Biblija (+ CD) 1 1.700,00 850,00
52 O03N Office 2003 za neupućene 8 600,00 300,00
53 OXPB Office XP Biblija 1 2.400,00 1.200,00
54 OS Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci 6 2.300,00 1.150,00
55 OR7 Oracle 7 i obrada podataka po modelu klijent/server 3 700,00 350,00
56 PM6D PageMaker 6 za neupućene 1 200,00 100,00
57 PCP PC priručnik 9 700,00 350,00
58 PSCB Photoshop CS Biblija 4 1.100,00 550,00
59 PSCN Photoshop CS za neupućene 1 800,00 400,00
60 PS3B Photoshop CS3 Biblija (+ CD) 3 2.000,00 1.000,00
61 RAZ4 PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web,
prevod 4. izdanja (+ CD)
1 2.800,00 1.400,00
62 PIN Pilates za neupućene 19 1.400,00 700,00
63 PP07 PowerPoint 2007 za početnike 13 900,00 450,00
64 CPP Programski jezik C++ 1 700,00 350,00
65 PBP Projektovanje baza podataka 9 1.600,00 800,00
66 PSIN Psi za neupućene 2 1.400,00 700,00
67 QX4B QuarkXPress 4 Biblija (+ CD) 8 600,00 300,00
68 QX4D QuarkXPress 4 za neupućene 1 400,00 200,00
69 QX5B QuarkXPress 5 Biblija (+ CD) 8 2.200,00 1.100,00
70 LRH6 Red Hat Linux (+ 2 CD-a) 5 1.100,00 550,00
71 RHA Red Hat Linux: administriranje mreža i sistema (+ CD) 1 600,00 300,00
72 RHK Red Hat Linux: zvanični priručnik za korisnike (+ 2 CD-a) 11 600,00 300,00
73 RODD Roditeljstvo za neupućene 4 1.400,00 700,00
74 SEXN Seks za neupućene, prevod 2. izdanja 10 1.400,00 700,00
75 VFLL Škola PC Learning Labs: Visual FoxPro 3.0 (+ disketa) 5 300,00 150,00
76 IND2 Stvarni svet: Adobe InDesign 2 2 1.700,00 850,00
77 TENN Tenis za neupućene 2 1.400,00 700,00
78 TEX TeX za nestrpljive 2 600,00 300,00
79 TRDN Trudnoća za neupućene 7 1.400,00 700,00
80 UNIX Unix vodič kroz sistem 1 1.200,00 600,00
81 UNID UNIX za neupućene 7 1.300,00 650,00
82 UNN Uvod u Novell NetWare 17 100,00 50,00
83 CUPZ Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C 1 1.000,00 500,00
84 VSON Vežbanje sa opterećenjem za neupućene 4 1.400,00 700,00
85 00SA Windows 2000 Priručnik za administratore 6 200,00 100,00
86 00SB Windows 2000 Server Biblija (+ CD) 3 1.300,00 650,00
87 98D Windows 98 za neupućene 1 300,00 150,00
88 MEB Windows Me Millennium Edition Biblija 1 300,00 150,00
89 03SB Windows Server 2003 Biblija 6 2.100,00 1.050,00
90 WVN Windows Vista za neupućene 2 600,00 300,00
91 XPB Windows XP Biblija 8 1.800,00 900,00
92 ZIN Zdrava ishrana za neupućene 1 1.400,00 700,00