VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Pravo

Država (9)

Građansko (1)

Istorija (3)

Izvršenje (1)

Javno i privatno pravo (3)

Kriminalistika (11)

Kriminologija (6)

Krivično (16)

Ljudska prava (7)

Međunarodno (22)

Obligaciono (3)

Obrazovanje (1)

Parnica (4)

Pomorsko (1)

Porodično (7)

Poslovno pravo (1)

Pravosuđe (1)

Priručnici (36)

Radno (12)

Rimsko (2)

Sudski postupak (5)

Teorija (12)

Trgovačko (2)

Ugovorno pravo (1)

Upravno pravo (5)

Ustavno (6)

Veštačenje (4)

Zakoni (6)

Pravo

Najnovije
Krivično procesno pravo Komentar Zakona o raduZakon o radu: sa registrom pojmovaZakon o privatizaciji: Prema stanju zakonodavstva od 13. avgusta 2014. godineKomentar Zakona o prekršajima Zakonik o krivičnom postupku: sa Registrom pojmova
 Prikaz: 1 - 10 od 148 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Pravo | RSS:

1. Porodično pravo: 5. izmenjeno i dopunjeno izdanje (2017 god.), Службени гласник
Autor: Zoran Ponjavić
U ovom izdanju, u odnosu na prethodno izdanje, ima više dopuna i izmena. Neke od najznačajnijih predstavljaju novi tekstovi o evoluciji porodičnog prava, postupku za zaštitu prava deteta, izvršenju odluka u vezi s vršenjem roditeljskog prava i pravima lica lišenih poslovne sposobnosti.Izmenjeni su i... više detalja
Cena: 1.100,00 DIN (11,00 EUR)

2. Pravne posledice izjave volje usmerene na raskid ugovora zbog neizvršenja (2017 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Katarina Dolović Bojić
... više detalja
Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

3. Raspravno načelo u srpskom parničnom postupku (2017 god.), Службени гласник
Autor: Marko S. Knežević
Od Zakona o parničnom postupku iz 2004, a naročito od sadašnjeg Zakona o parničnom postupku, u sudskoj praksi i delu literature je ovladala teza o doslednoj afirmaciji raspravnog načela, odnosno stanovište da sud nema više nikakvu odgovornost u procesu prikupljanja činjenične građe. U knjizi „Raspra... više detalja
Cena: 1.700,00 DIN (17,00 EUR)

4. Srpska pravna istorija (2017 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Zoran S. Mirković
... više detalja
Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

5. Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama : prema stanju zakonodavstva od 23. decembra 2016. godine (2017 god.), Службени гласник
Autori: urednik Mijodrag Radojević, predgovor i stvarni registar Bojan Milisavljević... [i dr.]
Svrha donošenja ovog zakona jeste uspostavljanje povoljnog zakonskog okvira za sprovođenje projekata koje finansira privatni sektor s ciljem podsticanja izgradnje javne infrastrukture i poboljšanja kvaliteta javnih usluga u Republici Srbiji. Javno-privatno partnerstvo je direktna posledica ekonomske... više detalja
Cena: 500,00 DIN (5,00 EUR)

6. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada: prema stanju zakonodavstva od 23. decembra 2016. godine (2017 god.), Службени гласник
Ovim zakonom regulisana su brojna pravna pitanja koja se odnose na stanovanje i održavanje stambenih zgrada. Zakon se zasniva na konceptu održivog razvoja stanovanja koji se utvrđuje kao javni interes.U oblasti održavanja zgrada, zakonodavac postavlja pravni okvir za adekvatno upravljanje zgradama i... više detalja
Cena: 500,00 DIN (5,00 EUR)

7. Zakon o stečaju: Prema stanju zakonodavstva od 13. avgusta 2014. godine (2017 god.), Службени гласник
U nezvanično prečišćenom tekstu Zakona posebno su obeležene izmene i dopune, a na pojedinim mestima postavljene su i napomene za jednostavnije korišćenje odredaba prelaznog karaktera. ... više detalja
Cena: 400,00 DIN (4,00 EUR)

8. Zatvor na optuženičkoj klupi (2017 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Tomas Matisen
Čitaocima na našim prostorima će od sada, zahvaljujući prevodu ove knjige profesora Tomasa Matisena, biti dostupno jedno od najargumentovanijih osporavanja zatvaranja kao vida kažnjavanja koje se do sada pojavilo u kriminološkoj literaturi. Napisano kao reakcija na stanje u kome je lišavanje slobode... više detalja
Cena: 1.100,00 DIN (11,00 EUR)

9. Dušanov zakonik: tekst prilagođen savremenom srpskom jeziku (2016 god.), Ganeša klub
Autor: priredio Ilija Petrović
Dušanov zakonik je nedovoljno izučavan i nedovoljno shvaćen. Oni koji su se bavili prikazivanjem zakonika uviđali su da je rađen na osnovu običajnog prava, ali se nisu upuštali u objašnjenje kojeg i kakvog običajnog prava. Ako već postoji običajno pravo kod jednog naroda onda se mora razumeti da je ... više detalja
Cena: 400,00 DIN (4,00 EUR)

10. Eseji i zapisi iz teorije prava (2016 god.), Dosije
Autor: Zoran Jelić
... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 4 ... | Naredna »

© 1984-2017 Mikro knjiga