VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Srbija

Dijaspora (4)

Društvo (2)

Evropska unija (1)

Istorija (40)

Politika (8)

Srbija

Najnovije

Освежавање меморије: орнаменти српских средњевековних фресака : 6. новембар 2013 - 31. јануар 2014.Karpatski i likijski Srbi: prilozi za istoriju Srba od drugog milenijuma pre n. e. do XIV vekaU Osmanskom carstvu: XV-XVIIIVreme stida i zločinaPolitički spisi. 1, Od socijalizma ka radikalizmuRat u Albaniji i oko Skadra
 Prikaz: 1 - 4 od 4 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Srbija | RSS:

1. Demontaža kulture: prilozi za sociologiju srpskog društva (2016 god.), Catena mundi - Dveri
Autor: Slobodan Antonić
Knjiga Slobodana Antonića, Demontaža kulture otkriva kulturni rat za srpski nacionalni identitet. Poznati intelektualac pokazuje da aktuelni rat za promenu svesti srpskog naroda direktno vodi od dehristijanizacije do potpune destrukcije nacionalne države i identiteta. Ima li Srbija snage da se... više detalja
Cena: 800,00 DIN (8,00 EUR)

2. Mediji i Treći svetski rat (2016 god.), Catena mundi - Dveri
Autor: Slobodan Reljić
Slobodan Reljić otkriva ulogu masovnih medija u mobilizaciji ljudi za nečasne ciljeve krupnog kapitala i daje istoriju propagande u dvadesetom veku, od američkih početaka, preko nacističke dorade do neoliberalnog vrhunca. Kakva je uloga masovnih medija u mobilizaciji ljudi za nečasne ciljeve krup... više detalja
Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

3. Polihistorska istraživanja (2016 god.), Catena mundi - Dveri
Autor: Milo Lompar
Jasno obrazložen i argumentan odgovor na izazove savremenih napada na temelje srpske kulture i državnosti, dat kroz niz tekstova o lažnim i autentičnim intelektualnim veličinama. Šta je srpski odgovor Latinki Perović i Ivanu Čoloviću? Šta se ne sme, a šta je dozvoljeno kritikovati? Ko su na... više detalja
Cena: 1.000,00 DIN (10,00 EUR)

4. Princ Čarls i Srbi: Britanska podmukla diplomatija prema Srbiji (2016 god.), Прометеј, Нови Сад
Autor: Marko Lopušina
Prema tvrdnjama istoričara, imperijalistički ciljevi Velike Britanije uvek su bili u sukobu sa interesima Srbije. Vbog toga su se Srbi često smatrali izdatim od strane Londona. Naučnici tvrde da nas Srbe britanski političari uvek smatraju „malim Rusima", „dnom Evrope" i „krvavim ubicama". Nejasno... više detalja
Cena: 1.100,00 DIN (11,00 EUR)

5. Srbi u Habzburškoj monarhiji: 1526-1918. Knj. 1 (1.deo kompleta 1 i 2) (2016 god.), Прометеј, Нови Сад
Autori: Dejan Mikavica, Nenad Lemajić, Goran Vasin, Nenad Ninković,
Ovo je nesumnjivo kapitalno delo srpske istoriografije. U četiri metodološki besprekorno, hronološki i problemski odvojene celine, na osnovu raspoložive arhivske građe, periodike i literature domaće i strane provenijencije objašnjena je i predstavljena politička i društvena istorija prečanskih Srba ... više detalja
Cena: 2.100,00 DIN (21,00 EUR)

6. Srbi u Habzburškoj monarhiji: 1526-1918. Knj. 2 (2016 god.), Прометеј, Нови Сад
Ovo je nesumnjivo kapitalno delo srpske istoriografije. U četiri metodološki besprekorno, hronološki i problemski odvojene celine, na osnovu raspoložive arhivske građe, periodike i literature domaće i strane provenijencije objašnjena je i predstavljena politička i društvena istorija prečanskih Srba ... više detalja
Cena: 2.100,00 DIN (21,00 EUR)

7. Stakleni mir: Džimi Karter i opasni Srbi (2016 god.), Прометеј, Нови Сад
Autor: Borko B. Đorđević
Ova knjiga može biti zanimljiva zbog naslovne teme svima koje zanimaju manje poznati detalji o raspadu SFRJ, interesima velikog kapitala i lokalnih moćnika. S druge strane, nailazi se na uzbudljivo autobiografsko štivo koje čitaoca odvodi u srž američkog kreiranja karijere i povremeno vraća u našu s... više detalja
Cena: 1.500,00 DIN (15,00 EUR)

8. Tržište ili hram: Stanovište Vladimira Vujića (2016 god.), Catena mundi - Dveri
Autor: Vladimir Dimitrijević
Knji­ga je nasta­la na osno­vu dok­tor­ske dise­rat­ci­je odbra­nje­ne na Filo­lo­škom fakul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Beo­gra­du jula 2016, pred komi­si­jom u sasta­vu prof. dr Jovan Delić, prof. dr Milan Radu­lo­vić i dr Dra­gan Hamo­vić. Ona se, pre sve­ga, bavi Vuji­ćem kao misli­o­cem kri­ze i ... više detalja
Cena: 800,00 DIN (8,00 EUR)

9. Uporišta (2016 god.), Catena mundi - Dveri
Autor: Mioš Ković
U novoj knjizi Miloša Kovića, Uporišta, sabrani su ogledi i intervjui najboljeg srpskog istoričara mlađe generacije. Miloš Ković daje odgovore na pitanje koje su to tačke oslonca u našoj istoriji na kojima treba da se gradi kolektivno sećanje naroda u vremenu kada se prekraja istorija Srba. Ko... više detalja
Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

10. Crna knjiga: cenzura u Srbiji 1945-2015 (2015 god.), Прометеј, Нови Сад
Autor: Marko Lopušina
Ima danas različitih teorija o tome kako je cenzura, ta mrgudna reč i simbol represije nad umom, najednom 2014. godine postala oštrica političkog rečnika, na koju su se mnogi posekli. Cenzuru u Srbiji, kao zlo nadvijeno nad slobodom govora i kazivanje mislećih ljudi, pominjali su u to doba i predsta... više detalja
Cena: 1.200,00 DIN (12,00 EUR)

© 1984-2017 Mikro knjiga