VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Univerzitetski udžbenici

Arhitektonski fakultet (3)

Beogradska poslovna škola (3)

Defektološki fakultet (8)

Ekonomski fakultet (30)

Elektrotehnički fakultet (3)

Fakultet političkih nauka (7)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (1)

Farmaceutski fakultet (2)

Filološki fakultet (28)

Filozofski fakultet (25)

Geografski fakultet (5)

Građevinski fakultet (3)

Hemijski fakultet (4)

Matematički fakultet (5)

Medicinski fakultet (90)

Policijska akademija (4)

Pravni fakultet (94)

Pravoslavni bogoslovski fakultet (1)

Prirodno-matematički fakultet (22)

Rudarsko-geološki fakultet (2)

Stomatološki fakultet (17)

Šumarski fakultet (1)

Tehnološki fakultet (4)

Učiteljski fakultet (13)

Univerzitet umetnosti (20)

Veterinarski fakultet (3)

Visoka škola ekonomsko-turističko-ugostite (3)

Visoka zdravstvena škola strukovnih studij (7)

Univerzitetski udžbenici

Najprodavanije
Finalna prerada drveta: Obradni sistemi, kvalitet obradeCrkveno pravoDijagnostika i lečenje bolaRepetitorijum iz interne medicine : podsetnik za ispitHistološki atlas, 5. izdanje

Novo u prodavnici
Bolesti preživaraPravna informatikaOsnovi metodologije političkih naukaUvod u Sveto Pismo Novoga ZavetaIntezivna terapijaPraktikum kliničke radiologije: za studente medicine, 3. izmenjeno i dopunjeno izdanje
 Prikaz: 1 - 10 od 404 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Univerzitetski udžbenici | RSS:

1. Autorsko recitovanje i doživljajno čitanje (2017 god.), Itaka
Autor: Ratomir Damjanović
Knjiga Autorsko recitovanje i doživljajno čitanje rezultat je predavanja studentima druge godine Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru izbornog predmeta Kazivanje umetničkog teksta. U knjizi se razmatraju govorni oblici zasnovani na umetničkom tekstu i estetika govornih dela u kojim... više detalja
Cena: 3.850,00 DIN (39,00 EUR)

2. Bolesti preživara (2017 god.), Akademska misao
Autori: Branko H. Jonić, Ramiz M. Ćutuk, Jovan A. Bojkovski, Biljana B. Radojičić
Spisak ispitnih pitanja 1. Stomatitis 2. Obstrukcija jednjaka 3. Indigestija 4. SARA 5. Meteorizam (nadam) 6. Traumatski retikuloperitonitis 7. Pareza listavca 8. Ulcus abomasi 9. Dislokacija abomazuma 10. Kolibaciloza teladi 11. Klostridioza jagnjadi i jaradi 12. Diferencijalna dijagn... više detalja
Cena: 3.000,00 DIN (30,00 EUR)

3. Međunarodno privatno pravo: priručnk za polaganje pravosudnog ispita (2017 god.), Pravni fakultet
Autori: Gašo Knežević, Vladimir Pavić
„Pristup autora daljem tekstu bio je krajnje pragmatičan:- Ukratko su elaborirani osnovni instituti ove grane prava (Opšti deo), oni bez kojih se tehnika rešavanja sporova sa stranim elementom ne može ni zamisliti.- Zatim su, opet krajnje sumarno, izložena rešenja onih procesnih pitanja ove grane pr... više detalja
Cena: 800,00 DIN (8,00 EUR)

4. Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba (2017 god.), Zavod za udžbenike
Autor: urednici Dragomir Marisavljević .
... više detalja
Cena: 3.620,00 DIN (36,00 EUR)

5. Pravna informatika (2017 god.), Službeni glasnik
Autori: Dragan Prlja, Mario Reljanović
Novim nastavnim programima koji su rađeni prema zahtevima tzv. Bolonjske deklaracije, predviđeno je da na pravnim fakultetima Pravna informatika veština bude opšteobavezan predmet na prvoj godini studija. Pravna informatika veština (Internet za pravnike) proizašlo je iz potrebe da se studentima prav... više detalja
Cena: 1.600,00 DIN (16,00 EUR)

6. Pravo i pravda: hrestomatija (2017 god.), Pravni fakultet
Autor: Bojan Spajić
U pravničkim kurikulumima, na studijama prava svuda u svetu zapaža se poplava novih kurseva tipa Pravo i(npr. Pravo i društvo, Pravo i književnost, Pravo i ekonomija, Pravo i red, Pravo i haos, Pravo i duhovne nauke), ali nigde nema kursaPravo i pravda. Istina, jedan od najpopularnijih kurseva na Un... više detalja
Cena: 1.600,00 DIN (16,00 EUR)

7. Problemi u pedijatriji, 1. izidanje – 2017. god. (2017 god.), Zavod za udžbenike
Autor: urednik edicije Maja Đorđević
... više detalja
Cena: 1.900,00 DIN (19,00 EUR)

8. Опште управно право : организационо, материјално, процесно (2017 god.), Pravni fakultet
Autor: Zoran R. Tomić
Verzija udžbenika koja je pred čitaocima prilagođena je u međuvremenu učinjenim izmenama zakonodavstva Srbije (Zakon o ministarstvima, Zakon o upravnoj inspekciji, Zakono javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o javnom beležništvu itd.). Uneta su, takođe, i neka proširenja (recimo na planu... više detalja
Cena: 2.800,00 DIN (28,00 EUR)

9. Dijagnostika i lečenje bola (2016 god.), MP Media
Autor: prof. dr sc. med. Branislav Antić i saradnici
PREDGOVOR Hronični bol ima epidemijske razmere, a ipak je potcenjen i nedovoljno lečen. U Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, ne postoji sistemska edukacija lekara i organizovan pristup u tretmanu hroničnog bola. Ova knjiga, prva na srpskom jeziku koja se bavi svim aspektima dijagnostike i le... više detalja
Cena: 4.200,00 DIN (42,00 EUR)

10. Intelektualna svojina i internet 2016 (2016 god.), Pravni fakultet
Autor: Dušan V. Popović
Internet kao globalna mreža temeljno je uzdrmao klasični koncept zaštite intelektualnih dobara koji se zasniva na sistemu nacionalnih, teritorijalno ograničenih prava. Gotovo svaka radnja preduzeta na Internetu automatski ima globalno, svetsko dejstvo, što otežava napore titulara prava intelektualne... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 4 ... | Naredna »

© 1984-2018 Mikro knjiga